Menu

Ieke van den Burgi teadusauhind

Ieke van den Burgi teadusauhind

Teaduslik nõuandekomitee annab igal aastal välja auhinda, et tunnustada noorte teadlaste väljapaistvat uurimistööd ESRNi missiooniga seotud valdkondades.

Auhind loodi Ieke van den Burgi mälestuseks. Ieke van den Burg oli teadusliku nõuandekomitee liige aastatel 2011–2014 ning Euroopa Parlamendi liige ajavahemikus 1999–2009. Tema tegevust kannustas hoiak, et finantsvaldkond peab teenima ühiskonna huve. Samast vaimust on kantud ka temanimeline auhind.

Auhind 2023. aastal

Kutse teadustööde esitamiseks

Esitamise tähtaeg: 14. aprill 2023

Auhind 2021. aastal

Auhinnatud teadustöö

Credit allocation and macroeconomic fluctuations

Karsten Müller, Emil Verner

Ettekanded

Auhinnatud teadustöö esitlus: Karsten Müller ja Emil Verner

Șebnem Kalemli-Özcani sõnavõtt

Philipp Hartmanni sõnavõtt

Virtuaalne auhinnatseremoonia (1. oktoober 2021)

Auhind 2020. aastal

Auhinnatud teadustöö

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Virtuaalne auhinnatseremoonia (1. oktoober 2020)

Auhind 2019. aastal

Auhinnatud teadustööd

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
André F. Silva

The Value of Central Clearing
Guillaume Vuillemey

Auhind 2017. aastal

Auhinnatud teadustöö

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Auhind 2015. aastal