Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Tehniline nõuandekomitee

Tehniline nõuandekomitee annab nõu ja toetab ESRNi tema tööga seotud küsimustes.

Tehnilisse nõuandekomiteesse kuuluvad järgmised isikud:

 • iga liikmesriigi keskpanga esindaja ja Euroopa Keskpanga (EKP) esindaja;
 • igast liikmesriigist üks esindaja, kes esindab pädevaid riiklikke järelevalveasutusi (liikmesriikide esindajad vahetuvad olenevalt käsitletavast küsimusest, välja arvatud juhul, kui mõne liikmesriigi järelevalveasutused on kokku leppinud ühise esindaja kasutamises);
 • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esindaja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve esindaja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esindaja;
 • Euroopa Komisjoni esindaja;
 • EKP järelevalvenõukogu esindaja;
 • Ühtse Kriisilahendusnõukogu esindaja;
 • majandus- ja rahanduskomitee esindaja;
 • teadusliku nõuandekomitee esindaja;
 • üks Islandi keskpanga esindaja;
 • üks Norra keskpanga esindaja;
 • üks Liechtensteini rahandusministeeriumi esindaja;
 • igast eespool nimetatud EFTA riigist üks esindaja, kes esindab pädevat riiklikku järelevalveasutust.

Kõik selle jaotise teemad