Menu

Δήλωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων καθώς και τους κανόνες της ΕΚΤ για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.

Ποιος είναι ο αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η ΕΚΤ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μια περιορισμένη ομάδα μελών του προσωπικού της ΕΚΤ θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επίσης, εξωτερικοί οργανισμοί μπορεί να επεξεργάζονται δεδομένα εκ μέρους της ΕΚΤ και υπό την αρμοδιότητά της.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΕΚΤ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και για ποιον σκοπό;

Cookies

Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων που αποστέλλει ο διακομιστής ενός δικτυακού τόπου στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει τον διακομιστή. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις των χρηστών, να παρακολουθούμε τις τάσεις χρήσης σε συγκεντρωτική βάση και να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών.

Cookies: Άγνωστα

Κάθε 6 μήνες διαγράφουμε όλα τα cookies της προβαλλόμενης τοποθεσίας και σας ζητούμε να δηλώσετε εκ νέου την επιλογή σας. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι προτιμήσεις σας παραμένουν έγκυρες και επίκαιρες.

Λειτουργικά cookies

Με τα λειτουργικά cookies μπορούμε να βελτιώνουμε τη χρηστικότητα και τις επιδόσεις αυτού του δικτυακού τόπου, επιτρέποντάς του να θυμάται τις επιλογές και τις προσαρμογές που κάνετε κατά την επίσκεψη σας, όπως η γλώσσα που προτιμάτε.

Cookies επιδόσεων

Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο και μας βοηθούν, για παράδειγμα, να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να μετρήσουμε τον βαθμό αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μας. Έτσι, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να βελτιώσουμε κατ' αυτόν τρόπο αυτά που σας προσφέρουμε, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα αυτό που ψάχνετε. Τα cookies επιδόσεων περιλαμβάνουν αυτά που ορίζουν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι υπηρεσίες της Google που έχουν αναπτυχθεί στον δικτυακό τόπο.

Για παράδειγμα, στηριζόμαστε στην υπηρεσία Google Analytics για την εξασφάλιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα αποστέλλονται στους διακομιστές της Google (οι οποίοι μπορεί να είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ) και χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχουν στην ΕΚΤ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό και τη διάρκεια των επισκέψεων, τους τρόπους χρήσης, την προέλευση κυκλοφορίας, τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών και τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Optimize για να ελέγχουμε πώς θα βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών στον δικτυακό μας τόπο.

Συλλέγουμε δεδομένα για να καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών στα διάφορα μέρη του δικτυακού τόπου, να διαχειριζόμαστε την κυκλοφορία των επισκεπτών και να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα. Δεν ταυτοποιούμε μεμονωμένους επισκέπτες, ενώ λαμβάνουμε ανωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία.

Η Google διαθέτει τις δικές της πολιτικές απορρήτου.

Google Analytics
Πολιτική απορρήτου της Google
Πιστοποίηση «Ασπίδα απορρήτου» (Privacy Shield)

Η Google αποθηκεύει μόνο τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία, υπό την προϋπόθεση ότι εσείς συναινείτε: ηλεκτρονικά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων αναγνωριστικών cookies, διευθύνσεων IP και αναγνωριστικών συσκευών, καθώς και αναγνωριστικά πελατών. Η ΕΚΤ έχει επιλέξει ως χρονική περίοδο διατήρησης αυτών των δεδομένων στην Google Analytics τους 14 μήνες. H EKT έχει επίσης από προεπιλογή ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP και απενεργοποιήσει το αναγνωριστικό χρήστη.

Άλλα cookies τρίτων μερών

Ορισμένες δυνατότητες τρίτων μερών στον δικτυακό μας τόπο προϋποθέτουν τη χρήση cookies. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο ενός προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο ή ενός κοινωνικού μέσου που είναι ενσωματωμένο σε μια σελίδα μπορεί να εγκαταστήσει cookies. Αυτές οι δυνατότητες θα απενεργοποιηθούν αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies.

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής

Οι διακομιστές καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Αυτά τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, η διεύθυνση IP, το είδος, η γλώσσα και το μέγεθος οθόνης του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ένα ή περισσότερα cookies τα οποία αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τέτοια αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται το πολύ για δέκα μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΚΤ χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, σε συγκεντρωτική βάση, όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και για σκοπούς συντήρησης και ασφάλειας.

Διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συλλέγουμε περαιτέρω στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή σας, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε λίστα αλληλογραφίας. Οι σχετικές σελίδες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία από την ΕΚΤ με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διακόπτεται μόλις αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η προηγούμενη επεξεργασία παραμένει νόμιμη.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης αυτών, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας στη διεύθυνση webmaster@ecb.europa.eu. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορεί να απευθυνθείτε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ, στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.