Δήλωση σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής

Η ΕΚΤ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες ασφάλειας του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητας της ΕΚΤ.

Ποιος είναι ο αρμόδιος για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Η ΕΚΤ είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μόνο μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ επιφορτισμένα με αυτόν τον ρόλο θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει η ΕΚΤ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και για ποιον σκοπό;

Cookies

Τα cookies είναι μικρά σύνολα δεδομένων που αποστέλλει ο διακομιστής ενός δικτυακού τόπου στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει τον διακομιστή. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις των χρηστών, να παρακολουθούμε τις τάσεις χρήσης σε συγκεντρωτική βάση και να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών.

Λειτουργικά cookies

Με τα λειτουργικά cookies μπορούμε να βελτιώνουμε τη χρηστικότητα και τις επιδόσεις αυτού του δικτυακού τόπου, επιτρέποντάς του να θυμάται τις επιλογές και τις προσαρμογές που κάνετε κατά την επίσκεψη σας, όπως η γλώσσα που προτιμάτε.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο και μας βοηθούν, για παράδειγμα, να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας και να μετρήσουμε τον βαθμό αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μας. Έτσι, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του δικτυακού μας τόπου στις ανάγκες σας με πιο συγκεκριμένο τρόπο και να βελτιώσουμε αυτά που σας προσφέρουμε, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι μπορείτε εύκολα να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Σε αυτά τα cookies περιλαμβάνονται τα cookies που καθορίζονται από τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και από τις υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο.

Για παράδειγμα, στηριζόμαστε στην Google Analytics για να εξασφαλίζουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα αποστέλλονται στους διακομιστές της Google (οι οποίοι μπορεί να είναι εγκατεστημένοι εκτός της ΕΕ) και χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στην ΕΚΤ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό και τη διάρκεια των επισκέψεων, τους τρόπους χρήσης, την προέλευση κυκλοφορίας, τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών και τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επιπροσθέτως, ενδέχεται επίσης να διενεργούμε δοκιμές A/B με την Google Optimize.

Συλλέγουμε στοιχεία για να καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών στις διάφορες ενότητες του δικτυακού τόπου, να διαχειριζόμαστε την κυκλοφορία των επισκεπτών και να βελτιώνουμε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα. Δεν ταυτοποιούμε μεμονωμένους επισκέπτες, ενώ λαμβάνουμε συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία είναι ανωνυμοποιημένα.

Η Google διαθέτει τη δική της πολιτική απορρήτου. Η Google βεβαιώνει για ίδιο λογαριασμό τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο «Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ» (EU-US Privacy Shield), το οποίο ανέπτυξε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πληρούται το ευρωπαϊκό κριτήριο της «επάρκειας» όσον αφορά την προστασία του απορρήτου.

Google Analytics
Πολιτική απορρήτου της Google
Πιστοποίηση «Ασπίδα απορρήτου» (Privacy Shield)

Άλλα cookies τρίτων μερών

Ορισμένες δυνατότητες τρίτων μερών στον δικτυακό μας τόπο προϋποθέτουν τη χρήση cookies. Για παράδειγμα, όταν το περιεχόμενο ενός προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο ή ενός κοινωνικού μέσου είναι ενσωματωμένο σε μια σελίδα, μπορεί να εγκαταστήσει cookies. Αυτές οι δυνατότητες θα απενεργοποιηθούν αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies.

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής

Οι διακομιστές καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, η διεύθυνση IP (Internet Protocol), το είδος, η γλώσσα και το μέγεθος οθόνης του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ένα ή περισσότερα cookies τα οποία αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τέτοια αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται το πολύ για δέκα μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΚΤ χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, σε συγκεντρωτική βάση, όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και για σκοπούς συντήρησης και ασφάλειας.

Διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συλλέγουμε περαιτέρω στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα με τη συγκατάθεσή σας, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε λίστα αλληλογραφίας. Οι σχετικές σελίδες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία από την ΕΚΤ με βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διακόπτεται μόλις αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η προηγούμενη επεξεργασία παραμένει νόμιμη.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης αυτών, καθώς και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας στη διεύθυνση webmaster@ecb.europa.eu. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορεί να απευθυνθείτε και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ, στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων ανά πάσα στιγμή σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.