Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή στηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Εξετάζει τις αναλύσεις που υποβάλλουν τα συμβουλευτικά όργανα του ΕΣΣΚ (η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή) και συζητεί το πρόγραμμα μακροπροληπτικής πολιτικής του ΕΣΣΚ.

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από:

  • τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ
  • το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που είναι υπεύθυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μακροπροληπτική πολιτική
  • τέσσερα εθνικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου με δικαιώματα ψήφου που εκλέγονται από τα εθνικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου με δικαιώματα ψήφου και μεταξύ αυτών
  • έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)
  • τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
  • τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ)
  • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής
  • τον πρόεδρο της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής
Μέλη

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα