Βραβείο Ieke van den Burg

Βραβείο Ieke van den Burg

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή απονέμει ετήσιο βραβείο για διακεκριμένη έρευνα που διεξάγουν νέοι επιστήμονες σε θέματα που έχουν σχέση με την αποστολή του ΕΣΣΚ.

Το βραβείο καθιερώθηκε στη μνήμη της Ieke van den Burg, η οποία ήταν μέλος της πρώτης Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής από το 2011 έως το 2014 και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1999 έως το 2009. Η Ieke van den Burg πίστευε στην ιδέα ότι τα οικονομικά θα πρέπει να υπηρετούν την κοινωνία και το βραβείο απονέμεται σύμφωνα με αυτό το πνεύμα.

Βραβείο 2019

Call for papers

Βραβείο 2018

Βραβευθείσα εργασία

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties
Kilian Huber

Βραβείο 2017

Βραβευθείσα εργασία

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Βραβείο 2016

Βραβευθείσες εργασίες

Επιλαχούσες εργασίες

Βραβείο 2015

Βραβευθείσα εργασία

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérier, Boris Vallée

Επιλαχούσες εργασίες