Menu

Cena leke van den Burgové

Cena Ieke van den Burgové

Poradní vědecký výbor každoročně oceňuje mladé akademiky za výzkum na téma související s posláním ESRB.

Cena se uděluje na památku Ieke van den Burgové, která byla členkou prvního poradního vědeckého výboru mezi léty 2011 a 2014 a poslankyní Evropského parlamentu od roku 1999 do roku 2009. Ieke van den Burgová pevně věřila, že finančnictví má sloužit společnosti. Cena udělovaná jejím jménem se nese v tomto duchu.


Ročník 2021

Oceněná práce

Credit allocation and macroeconomic fluctuations

Karsten Müller, Emil Verner

Virtuální předání cen

Prezentace oceněné práce „Credit Allocation and Macroeconomic Fluctuations“, K. Müller a E. Verner

pátek 1. října 2021, 15.00–17.00 SEČ

Ročník 2021

Oceněná práce

Ročník 2020

Oceněná práce

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Slavnostní udělení ceny on-line (1. října 2020)

Ročník 2019

Oceněné práce

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
André F. Silva

The Value of Central Clearing
Guillaume Vuillemey

Ročník 2018

Oceněná práce

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties
Kilian Huber

Ročník 2017

Oceněná práce

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Ročník 2016

Oceněné práce

Finalisté

Ročník 2015

Oceněná práce

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérierová, Boris Vallée

Finalisté