Menu

Cena leke van den Burgové

Cena Ieke van den Burgové

Poradní vědecký výbor každoročně oceňuje mladé akademiky za mimořádný výzkum na téma související s posláním ESRB.

Cena se uděluje na památku Ieke van den Burgové, která byla členkou prvního poradního vědeckého výboru mezi lety 2011 a 2014 a poslankyní Evropského parlamentu od roku 1999 do roku 2009. Ieke van den Burgová pevně věřila, že finančnictví má sloužit společnosti. Cena udělovaná jejím jménem se nese v tomto duchu.

Ročník 2024

Výzva k zasílání výzkumných prací

Lhůta pro předložení: 31. března 2024

Ročník 2023

Oceněná práce

Systemic Climate Risk

Tristan Jourde, Quentin Moreau

Prezentace

Prezetace oceněné práce, Quentin Moreau a Tristan Jourde

Ročník 2021
Ročník 2020

Oceněná práce

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Slavnostní udílení cen online (1. října 2020)

Ročník 2019
Ročník 2017

Oceněná práce

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny