Řídicí výbor

Organizaci zasedání Generální rady podporuje Řídicí výbor. Zkoumá analýzy předložené poradními orgány ESRB (poradním technickým a poradním vědeckým výborem) a jedná o agendě ESRB v oblasti makroobezřetnostní politiky.


Složení řídicího výboru je následující:

  • předseda a první místopředseda ESRB,
  • viceprezident ECB,
  • čtyři další členové generální rady ESRB, kteří jsou rovněž členy Generální rady ECB; ze svých řad si je volí členové Generální rady ESRB, kteří jsou zároveň členy Generální rady ECB,
  • člen Evropské komise,
  • předseda Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA),
  • předseda Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
  • předseda Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA),
  • předseda Hospodářského a finančního výboru (EFC),
  • předseda poradního vědeckého výboru (ASC) a
  • předseda poradního technického výboru (ATC).