Správa a řízení

Správa a řízení

Generální rada ESRB přijala následující kodex, pravidla a opatření:

Kodex chování (rozhodnutí ESRB/2011/3)
Jednací řád (rozhodnutí ESRB/2011/1) -konsolidované znění

Generální rada ESRB jmenovala Evanthii Chatziliasiovou inspektorkou ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika  (s platností od 1. srpna 2019).

Rozhodnutí o jmenování inspektora ochrany údajů (ESRB/2019/17)

Osvědčené postupy

Prohlášení o střetu zájmů