Správa a řízení

Správa a řízení

Generální rada ESRB přijala následující kodex, pravidla a opatření:

Kodex chování (rozhodnutí ESRB/2011/3)
Jednací řád (rozhodnutí ESRB/2011/1) -konsolidované znění
Jmenování inspektora ochrany údajů (rozhodnutí ESRB/2018/6)

Inspektorkou ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika jmenovala generální rada ESRB Barbaru Egglovou (s platností od 1. června 2017).

Osvědčené postupy

Prohlášení o střetu zájmů