Menu

Správa a řízení

Správa a řízení

Generální rada ESRB přijala následující kodex, pravidla a opatření:

Kodex chování (rozhodnutí ESRB/2011/3)
Jednací řád (rozhodnutí ESRB/2020/3, kterým se mění rozhodnutí ESRB/2011/1)

Generální rada ESRB jmenovala Maartena Damana inspektorem ochrany údajů Evropské rady pro systémová rizika  (s účinností od 1. září 2020).

Rozhodnutí o jmenování inspektora ochrany údajů (ESRB/2020/11)

Osvědčené postupy

Prohlášení o střetu zájmů