Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Poradní technický výbor

Poradní technický výbor (ATC) poskytuje poradenství a pomoc v otázkách, které se týkají činnosti ESRB.

Složení výboru je následující:

 • jeden zástupce každé z národních centrálních bank členských států a jeden zástupce Evropské centrální banky (ECB)
 • jeden zástupce příslušného vnitrostátního orgánu dohledu na každý členský stát (jednotliví zástupci se obměňují podle projednávaných témat, pokud se vnitrostátní orgány dohledu konkrétního členského státu nedohodly na jednom zástupci)
 • jeden zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 • jeden zástupce Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • jeden zástupce Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • jeden zástupce Evropské komise (EK)
 • jeden zástupce Rady dohledu ECB
 • jeden zástupce Jednotného výboru pro řešení krizí
 • jeden zástupce Hospodářského a finančního výboru (EFC)
 • jeden zástupce poradního vědeckého výboru (ASC)
 • jeden zástupce islandské národní centrální banky
 • jeden zástupce norské národní centrální banky
 • jeden zástupce lichtenštejnského ministerstva financí
 • po jednom zástupci za výše zmíněné státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) z vnitrostátních příslušných orgánů dohledu

Všechny stránky v této části