Generální rada

Generální rada přijímá rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění schopnosti ESRB vykonávat úkoly jí svěřené. Zasedá alespoň čtyřikrát za rok (v březnu, červnu, září a prosinci).

Členové

Má tyto členy s hlasovacím právem:

 • prezidenta a viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB)
 • guvernéry národních centrálních bank členských států
 • jednoho člena Evropské komise
 • předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 • předsedu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • předsedu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • předsedu a oba místopředsedy poradního vědeckého výboru (ASC)
 • předsedu poradního technického výboru (ATC)

a tyto členy bez hlasovacích práv:

 • jednoho zástupce na vysoké úrovni za členský stát z příslušných vnitrostátních orgánů dohledu (zástupci na vysoké úrovni se obměňují podle projednávaných témat, pokud se vnitrostátní orgány dohledu konkrétního členského státu nedohodly na společném zástupci)
 • předsedu Hospodářského a finančního výboru (EFC)
 • guvernéra islandské národní centrální banky
 • guvernéra norské národní centrální banky
 • zástupce na vysoké úrovni lichtenštejnského ministerstva financí
 • zástupce na vysoké úrovni vnitrostátního příslušného orgánu dohledu výše zmíněných států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
 • člen kolegia Kontrolního úřadu ESVO se může účastnit zasedání Generální rady, kdykoli je to relevantní pro plnění jejích úkolů

Předsedkyně a místopředsedové

Christine Lagardeovápředsedkyně ESRB
Stefan Ingvesprvní místopředseda ESRB
José Manuel Campadruhý místopředseda ESRB