Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Generální rada

Generální rada přijímá rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění schopnosti ESRB vykonávat úkoly jí svěřené. Zasedá alespoň čtyřikrát za rok (v březnu, červnu, září a prosinci).

Členové

Má tyto členy s hlasovacím právem:

 • prezidenta a viceprezidenta Evropské centrální banky (ECB)
 • guvernéry národních centrálních bank členských států nebo případně zástupce na vysoké úrovni za pověřený orgán podle směrnice 2013/36/EU nebo nařízení (EU) č. 575/2013
 • jednoho zástupce Evropské komise
 • předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 • předsedu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • předsedu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • předsedu a oba místopředsedy poradního vědeckého výboru (ASC)
 • předsedu poradního technického výboru (ATC)

a tyto členy bez hlasovacích práv:

 • jednoho zástupce na vysoké úrovni za členský stát z vnitrostátních orgánů dohledu, a to vnitrostátního orgánu pověřeného prováděním makroobezřetnostní politiky nebo národní centrální banky, pakliže guvernér národní centrální banky není členem Generální rady s hlasovacími právy; v tom případě je členem Generální rady bez hlasovacích práv zástupce na vysoké úrovni za národní centrální banku (zástupci na vysoké úrovni se obměňují podle projednávaných témat, pokud se vnitrostátní orgány konkrétního členského státu nedohodly na společném zástupci)
 • předsedu Hospodářského a finančního výboru (EFC)
 • předsedu Rady dohledu ECB
 • předsedu Jednotného výboru pro řešení krizí
 • guvernéra islandské národní centrální banky
 • guvernéra norské národní centrální banky
 • zástupce na vysoké úrovni lichtenštejnského ministerstva financí
 • zástupce na vysoké úrovni vnitrostátního příslušného orgánu dohledu výše zmíněných států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)
 • člen kolegia Kontrolního úřadu ESVO se může účastnit zasedání Generální rady, kdykoli je to relevantní pro plnění jejích úkolů

Předsedkyně a místopředsedové

Christine Lagardeová předsedkyně ESRB
Olli Rehn první místopředseda ESRB
José Manuel Campa druhý místopředseda ESRB

Všechny stránky v této části