Menu

Corporate governance

Corporate Governance

De Algemene Raad van het ESRB heeft de volgende code, regels en maatregelen aangenomen:

Gedragscode (Besluit ESRB/2011/3)
Reglement van orde (Besluit ESRB/2020/3 tot wijziging van Besluit ESRB/2011/1)

De Algemene Raad van het ESRB heeft met ingang van 1 september 2020 Maarten Daman aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van het Europees Comité voor systeemrisico's.

Besluit betreffende de benoeming van de functionaris voor gegevensbescherming (ESRB/2020/11)

Best practice

Belangenverklaring