Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Algemene Raad

De Algemene Raad neemt de besluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het ESRB in staat is zijn taken uit te voeren. De Raad komt op zijn minst vier maal per jaar samen (in maart, juni, september en december).

Leden

De Algemene Raad bestaat uit de volgende leden met stemrecht:

 • de president en de vicepresident van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • de gouverneurs/presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten of (in voorkomend geval) hoge vertegenwoordigers van de aangewezen autoriteiten krachtens Richtlijn 2013/36/EU of Verordening (EU) nr. 575/2013
 • een vertegenwoordiger van de Europese Commissie
 • de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 • de voorzitter van de Europese Autoriteit Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)
 • de voorzitter van de Europese Autoriteit Effecten en Markten (ESMA)
 • de voorzitter en de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité (ASC)
 • de voorzitter van het technisch adviescomité (ATC)

en de volgende leden zonder stemrecht:

 • per lidstaat één hoge vertegenwoordiger van de nationale toezichthoudende autoriteiten, van een nationale autoriteit belast met het voeren van macroprudentieel beleid, of van de nationale centrale bank, tenzij de gouverneur/president van de nationale centrale bank niet het stemgerechtigde lid van de Algemene Raad is. In dat geval is een hoge vertegenwoordiger van de nationale centrale bank het niet-stemgerechtigde lid van de Algemene Raad (de hoge vertegenwoordigers rouleren afhankelijk van het te bespreken onderwerp, tenzij de nationale autoriteiten van een bepaalde lidstaat besloten hebben om een gezamenlijke vertegenwoordiger aan te wijzen)
 • de voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC)
 • de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB
 • de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB)
 • de gouverneur van de nationale centrale bank van IJsland
 • de gouverneur van de nationale centrale bank van Noorwegen
 • een hoge vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Liechtenstein
 • een hoge vertegenwoordiger van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit van elk van de bovengenoemde landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
 • een lid van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Raad (voor zover relevant in het kader van zijn taakuitoefening)

Voorzitter en vicevoorzitters

Christine Lagarde Voorzitter van het ESRB
Olli Rehn Eerste vicevoorzitter van het ESRB
José Manuel Campa Tweede vicevoorzitter van het ESRB

Alle pagina's in dit deel