Algemene Raad

De Algemene Raad neemt de besluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het ESRB in staat de aan het ESRB toevertrouwde taken uit te voeren. De Raad komt ten minste vier maal per jaar bijeen (en wel in maart, juni, september en december).

Leden

Algemene Raad van het ESRB

De Algemene Raad bestaat uit de volgende leden met stemrecht:

 • de President en Vice-President van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • de Presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten
 • een lid van de Europese Commissie
 • de Voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 • de Voorzitter van de Europese Autoriteit Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)
 • de Voorzitter van de Europese Autoriteit Effecten en Markten (ESMA)
 • de Voorzitter en de twee Vicevoorzitters van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC)
 • de Voorzitter van het Technisch Adviescomité (ATC)

en de volgende leden zonder stemrecht:

 • per lidstaat één hoge vertegenwoordiger van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten (de hoge vertegenwoordigers rouleren afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, tenzij de nationale toezichthoudende autoriteiten van een bepaalde lidstaat besloten hebben om een gezamenlijke vertegenwoordiger aan te wijzen)
 • de Voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC)
 • de Gouverneur van de nationale centrale bank van IJsland
 • de Gouverneur van de nationale centrale bank van Noorwegen
 • een hoge vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Liechtenstein
 • een hoge vertegenwoordiger van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit van elk van de bovengenoemde landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)
 • een lid van het College van de Toezichthoudende Raad van de EVA kan deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Raad (voor zover relevant in het kader van zijn taakuitoefening)

Voorzitter en Vicevoorzitters

Draghi, Mario Voorzitter van het ESRB
Carney, Mark Eerste Vicevoorzitter van het ESRB
Bernardino, Gabriel Tweede Vicevoorzitter van het ESRB