Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Technisch Adviescomité

Het technisch adviescomité (Advisory Technical Committee – ATC) geeft advies en ondersteuning bij technische zaken die van belang zijn voor de werkzaamheden van de ESRB.

Het technisch adviescomité bestaat uit:

 • een vertegenwoordiger van elke nationale centrale bank van de lidstaten en een vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank (ECB)
 • één vertegenwoordiger per lidstaat van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteiten (de respectieve vertegenwoordigers rouleren afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, tenzij de nationale toezichthoudende autoriteiten van een bepaalde lidstaat besloten hebben om een gezamenlijke vertegenwoordiger aan te wijzen)
 • een vertegenwoordiger van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 • een vertegenwoordiger van de Europese Autoriteit Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)
 • een vertegenwoordiger van de Europese Autoriteit Effecten en Markten (ESMA)
 • een vertegenwoordiger van de Europese Commissie (EC)
 • een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht van de ECB
 • een vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB)
 • een vertegenwoordiger van het Economisch en Financieel Comité (EFC)
 • een vertegenwoordiger van het wetenschappelijk adviescomité (ASC)
 • één vertegenwoordiger van de nationale centrale bank van IJsland
 • één vertegenwoordiger van de nationale centrale bank van Noorwegen
 • één vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën van Liechtenstein
 • een vertegenwoordiger van de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit van elk van de bovengenoemde landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)

Alle pagina's in dit deel