Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de organisatie van de vergaderingen van de Algemene Raad. Het Stuurcomité beoordeelt door de adviserende organen van het ESRB (het Technisch Adviescomité en het Wetenschappelijk Adviescomité) gepresenteerde analyses en bespreekt de macroprudentiële beleidsagenda van het ESRB.


Het Stuurcomité bestaat uit:

  • de Voorzitter en eerste Vicevoorzitter van het ESRB
  • de Vice-President van de ECB
  • vier andere leden van de Algemene Raad die tevens lid zijn van de Algemene Raad van de ECB, verkozen door en onder de leden van de Algemene Raad die tevens lid zijn van de Algemene Raad van de ECB
  • een lid van de Europese Commissie
  • de Voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
  • de Voorzitter van de Europese Autoriteit Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA)
  • de Voorzitter van de Europese Autoriteit Effecten en Markten (ESMA)
  • de Voorzitter van het Economisch en Financieel Comité (EFC)
  • de Voorzitter van het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC)
  • de Voorzitter van het Technisch Adviescomité (ATC)