Consiliul general

Consiliul general adoptă deciziile necesare îndeplinirii de către CERS a atribuțiilor care i-au fost încredințate. Consiliul general se reunește de cel puțin patru ori pe an (în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie).

Membri

Consiliul general este format din următorii membri cu drept de vot:

 • președintele și vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE);
 • guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor membre;
 • un membru al Comisiei Europene;
 • președintele Autorității bancare europene (ABE);
 • președintele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA);
 • președintele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA);
 • președintele și cei doi vicepreședinți ai Comitetului consultativ științific (CCS);
 • președintele Comitetului consultativ tehnic (CCT).

și din următorii membri fără drept de vot:

 • un reprezentant la nivel înalt al autorităților naționale de supraveghere competente din fiecare stat membru (reprezentanții la nivel înalt respectivi ocupă această poziție prin rotație, în funcție de punctele discutate, cu excepția cazului în care autoritățile naționale de supraveghere dintr-un anumit stat membru au convenit asupra unui reprezentant comun);
 • președintele Comitetului economic și financiar (CEF);
 • guvernatorul băncii centrale naționale a Islandei;
 • guvernatorul băncii centrale naționale a Norvegiei;
 • un reprezentant la nivel înalt al Ministerului Finanțelor din Liechtenstein;
 • un reprezentant la nivel înalt al autorității naționale de supraveghere competente din fiecare dintre statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) menționate anterior;
 • un membru al Colegiului Autorității AELS de Supraveghere poate participa la ședințele Consiliului general, ori de câte ori acestea prezintă relevanță pentru atribuțiile sale.

Președinte și vicepreședinți

Christine LagardePreședinta CERS
Stefan IngvesPrim-vicepreședintele CERS
José Manuel CampaAl doilea vicepreședinte al CERS