Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Consiliul general

Consiliul general adoptă deciziile necesare îndeplinirii de către CERS a atribuțiilor care i-au fost încredințate. Consiliul general se reunește de cel puțin patru ori pe an (în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie).

Membri

Consiliul general este format din următorii membri cu drept de vot:

 • președintele și vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE);
 • guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor membre sau, dacă este cazul, reprezentanții la nivel înalt ai autorităților desemnate în conformitate cu Directiva 2013/36/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
 • un reprezentant al Comisiei Europene;
 • președintele Autorității bancare europene (ABE);
 • președintele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA);
 • președintele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA);
 • președintele și cei doi vicepreședinți ai Comitetului consultativ științific (CCS);
 • președintele Comitetului consultativ tehnic (CCT)

și din următorii membri fără drept de vot:

 • pentru fiecare stat membru, un reprezentant la nivel înalt al autorității naționale de supraveghere, al unei autorități naționale cu atribuții în privința conduitei politicii macroprudențiale sau al băncii centrale naționale, exceptând situația în care guvernatorul băncii centrale naționale nu este membrul cu drept de vot al Consiliului general – în acest caz, reprezentantul la nivel înalt al băncii centrale naționale este membrul fără drept de vot al Consiliului general – (reprezentanții la nivel înalt respectivi ocupă această poziție prin rotație, în funcție de punctele discutate, cu excepția cazului în care autoritățile naționale dintr-un anumit stat membru au convenit asupra unui reprezentant comun);
 • președintele Comitetului economic și financiar (CEF);
 • președintele Consiliului de supraveghere al BCE;
 • președintele Comitetului unic de rezoluție;
 • guvernatorul băncii centrale naționale a Islandei;
 • guvernatoarea băncii centrale naționale a Norvegiei;
 • un reprezentant la nivel înalt al Ministerului Finanțelor din Liechtenstein;
 • un reprezentant la nivel înalt al autorității naționale de supraveghere competente din fiecare dintre statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) menționate anterior;
 • un membru al Colegiului  Autorității AELS de Supraveghere poate participa la ședințele Consiliului general, ori de câte ori acestea prezintă relevanță pentru atribuțiile sale.


Președinte și vicepreședinți

Christine Lagarde

Președinta CERS

Olli Rehn

Prim-vicepreședintele CERS

Verena Ross

A doua vicepreședintă a CERS

Toate paginile din această secțiune