SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Rådgivende Tekniske Udvalg

Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC) yder rådgivning og bistand i spørgsmål af relevans for ESRB's arbejde.

ATC består af:

 • en repræsentant for hver af de nationale centralbanker og en repræsentant for Den Europæiske Centralbank (ECB)
 • en repræsentant for de kompetente nationale tilsynsmyndigheder for hvert medlemsland (de pågældende repræsentanter roterer, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre et medlemslands nationale tilsynsmyndigheder har udpeget en fælles repræsentant)
 • en repræsentant for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 • en repræsentant for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 • en repræsentant for Europa-Kommissionen
 • en repræsentant for ECB's tilsynsråd
 • en repræsentant for Den Fælles Afviklingsinstans
 • en repræsentant for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC)
 • en repræsentant for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)
 • en repræsentant for Islands centralbank
 • en repræsentant for Norges centralbank
 • en repræsentant for Lichtensteins finansministerium
 • en repræsentant for den nationale kompetente myndighed i de ovennævnte EFTA-lande (medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning)

Alle sider i dette afsnit