Menu

Styringskomiteen

Styringskomiteen bistår i tilrettelæggelsen af Det Almindelige Råds møder. Den gennemgår analyser, som er foretaget af ESRB's rådgivende organer (Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg), og drøfter ESRB's makroprudentielle politiske dagsorden.


Styringskomiteen består af:

  • formanden og den første næstformand for ESRB
  • det medlem af ECB's Direktion, som er ansvarligt for finansiel stabilitet og makroprudentiel politik
  • fire nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret, som vælges af og blandt de nationale medlemmer af Det Almindelige Råd med stemmeret
  • en repræsentant for Europa-Kommissionen
  • formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
  • formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
  • formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
  • formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC)
  • formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)
  • formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC)