Styringskomiteen

Styringskomiteen bistår i tilrettelæggelsen af Det Almindelige Råds møder. Den gennemgår analyser, som er foretaget af ESRB's rådgivende organer (Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg), og drøfter ESRB's makroprudentielle politiske dagsorden.


Styringskomiteen består af:

  • formanden og den første næstformand for ESRB
  • næstformanden for ECB
  • fire andre medlemmer af Det Almindelige Råd, der også er medlemmer af ECB's Generelle Råd, og som vælges af og blandt medlemmerne af Det Almindelige Råd, der også er medlemmer af ECB's Generelle Råd
  • et medlem af Europa-Kommissionen
  • formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
  • formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
  • formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
  • formanden for EFC
  • formanden for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)
  • formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC)