Corporate governance

Corporate governance

Det Almindelige Råd for ESRB har vedtaget følgende kodeks, vedtægt og foranstaltninger:

Adfærdskodeks (Afgørelse ESRB/2011/3)
Forretningsorden (Afgørelse ESRB/2011/1, konsolideret udgave)
Udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig (Afgørelse ESRB/2018/6)

ESRB's Generelle Råd har udnævnt Barbara Eggl som databeskyttelsesansvarlig for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (med virkning fra 1. juni 2017).

Bedste praksis

Interesseerklæring