Menu

Corporate governance

Corporate governance

Det Almindelige Råd for ESRB har vedtaget følgende kodeks, vedtægt og foranstaltninger:

Adfærdskodeks (Afgørelse ESRB/2011/3)
Rules of procedure (Decision ESRB/2020/3 amending Decision ESRB/2011/1)

ESRB's Generelle Råd har udnævnt Maarten Daman som databeskyttelsesansvarlig for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (med virkning fra 1. september 2020).

Afgørelse om udnævnelse af den databeskyttelsesansvarlige (ESRB/2020/11)

Bedste praksis

Interesseerklæring