Corporate governance

Corporate governance

Det Almindelige Råd for ESRB har vedtaget følgende kodeks, vedtægt og foranstaltninger:

Adfærdskodeks (Afgørelse ESRB/2011/3)
Forretningsorden (Afgørelse ESRB/2011/1, konsolideret udgave)

ESRB's Generelle Råd har udnævnt Evanthia Chatziliasi som databeskyttelsesansvarlig for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (med virkning fra 1. august 2019).

Afgørelse om udnævnelse af den databeskyttelsesansvarlige (ESRB/2019/17)

Bedste praksis

Interesseerklæring