Menu

Comitetul director

Comitetul director sprijină organizarea ședințelor Consiliului general. Acesta examinează analizele prezentate de organele consultative ale CERS (Comitetul consultativ tehnic și Comitetul consultativ științific) și discută ordinea de zi în materie de politică macroprudențială a CERS.


Comitetul director este format din următorii membri:

  • președintele și prim-vicepreședintele CERS;
  • vicepreședintele BCE;
  • alți patru membri ai Consiliului general, care sunt, de asemenea, membri ai Consiliului general al BCE, aleși de către membrii Consiliului general, care sunt, de asemenea, membri ai Consiliului general al BCE, și din rândul acestora;
  • un membru al Comisiei Europene;
  • președintele Autorității Bancare Europene (ABE);
  • președintele Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA);
  • președintele Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA);
  • președintele CEF;
  • președintele Comitetului consultativ științific (CCS);
  • președintele Comitetului consultativ tehnic (CCT).