Menu

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Ansvarsfraskrivelse

Den Europæiske Centralbank (ECB) vedligeholder dette websted for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Det er ESRB's hensigt med webstedet, at det skal lette offentlighedens adgang til oplysninger om udvalgets aktiviteter. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. ESRB og ECB påtager sig dog intet som helst ansvar for materialet på dette websted.

Materialet:

  • er af generel karakter og er ikke rettet mod nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • indeholder visse steder links til eksterne websteder, som ESRB og ECB ikke har kontrol med, og for hvis indhold ESRB og ECB ikke påtager sig noget ansvar
  • udgør ikke nogen form for professionel eller juridisk rådgivning.

Selv om informationen, der offentliggøres på dette websted, er baseret på kilder, som ESRB og ECB anser for troværdige, fraskriver ESRB og ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle tab som følge af beslutninger truffet eller handlinger/manglende handlinger foretaget i tillid til offentliggørelsen heraf. Især fraskriver ESRB og ECB sig enhver form for ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle økonomiske, indirekte eller afledte tab eller skader af nogen art, herunder – og uden begrænsning – tab af forretning og tab af fortjeneste, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af eller i forbindelse med, at ESRB offentliggør denne information, herunder hyppigheden, hvormed den offentliggøres, eller dens anvendelse.

Bemærk venligst, at det ikke kan garanteres, at dokumenter eller andre oplysninger, som findes på dette websted, er nøjagtige gengivelser af officielt vedtagne tekster. Kun ESRB's retlige instrumenter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt andre dokumenter og/eller data offentliggjort af ESRB anses for autentiske.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. ECB kan dog ikke garantere, at webstedet ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. ESRB og ECB påtager sig intet ansvar for ulemper som følge af brugen af dette websted eller af eksterne websteder, der er linket til.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse ESRB's og ECB's ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke ESRB's og ECB's ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge gældende national ret.

Alle, der besøger dette websted, anses for at have accepteret ovenstående.

Ophavsret

Ophavsretten © til alt indhold på dette websted tilkommer Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, c/o Den Europæiske Centralbank, Frankfurt am Main, Tyskland.

Med forbehold for nedenstående undtagelse kan brugere af ESRB's websted frit anvende oplysninger, der er direkte tilgængelige på webstedet, på følgende betingelser:

  1. Enhver videregivelse eller gengivelse af oplysninger skal være nøjagtig, og ESRB skal anføres som kilde.
  2. Når oplysningerne bruges i værker, der sælges (uanset medie), skal den fysiske eller juridiske person, som offentliggør dem, orientere køber om, både før et evt. abonnement eller gebyr betales, og hver gang der ønskes adgang til oplysninger, der er taget fra ESRB's websted, at de er gratis tilgængelige på ESRB's websted.
  3. Hvis oplysningerne bearbejdes (fx ved at sæsonkorrigere statistiske data eller udregne vækstrater), skal det udtrykkeligt fremgå.
  4. Når der linkes til ESRB's websted fra kommercielle hjemmesider eller i reklamemæssigt øjemed, skal ESRB's websted være det eneste element i browservinduet (dvs. det må ikke fremstå som en del af et andet websted).

Selv om ovenstående betingelser overholdes, er enhver hel eller delvis gengivelse, udgivelse eller ethvert genoptryk af værker, der er påført forfatterens/forfatternes navne, i form af en ny udgivelse (trykt eller elektronisk) kun tilladt efter forudgående skriftligt samtykke fra ESRB eller forfatteren/forfatterne.