Menu

Aviz juridic și drepturi de autor

Aviz juridic

Banca Centrală Europeană (BCE) întreţine acest website în numele Comitetului european pentru risc sistemic (CERS). Prin website-ul său, CERS intenționează să sporească accesul publicului la informații despre activitățile sale. Scopul nostru este acela de a prezenta informaţii actualizate și exacte. Cu toate acestea, CERS și BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile publicate pe acest website.

Aceste informații:

  • au un caracter general și nu vizează situaţia particulară a unei persoane fizice sau juridice;
  • fac uneori trimitere la website-uri externe asupra cărora CERS și BCE nu au niciun control și pentru care CERS și BCE nu își asumă nicio responsabilitate;
  • nu au valoare de consultanţă profesională sau juridică.

Deși informațiile publicate pe acest website se bazează pe surse pe care CERS și BCE le consideră a fi de încredere, CERS și BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi suferite ca o consecinţă a oricăror decizii, acţiuni sau inacţiuni bazate pe informaţiile publicate aici. În special, CERS și BCE nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie pentru eventuale pierderi de natură economică sau pentru orice pierderi sau daune indirecte sau aferente, care includ, fără restricţii, pierderi comerciale și beneficii nerealizate, ca o consecinţă directă sau indirectă sau în legătură cu publicarea de informaţii de către CERS, inclusiv cu frecvența publicării acestor informații sau cu utilizarea acestor informații de către orice persoană.

Menţionăm că reproducerea cu exactitate a textelor adoptate oficial în documente sau alte informaţii disponibile pe acest website nu poate fi garantată. Numai instrumentele juridice ale CERS publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și alte documente și/sau date ale CERS astfel cum sunt publicate de către CERS sunt considerate autentice.

Scopul nostru este de a limita inconvenientele cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, BCE nu poate garanta că serviciul său nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de asemenea probleme. CERS și BCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele care ar putea rezulta din utilizarea acestui website sau a oricărui website extern la care se face trimitere.

Acest aviz juridic nu vizează limitarea răspunderii CERS și BCE într-un mod care contravine condiţiilor prevăzute de legislaţia națională aplicabilă și nu exclude răspunderea acestora în situaţii în care, potrivit legislaţiei respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Accesarea oricărei părţi a acestui website presupune acceptarea condiţiilor menţionate anterior.

Drepturile de autor

Titularul drepturilor de autor pentru întregul conţinut al acestui website este Comitetul european pentru risc sistemic, prin grija Băncii Centrale Europene, Frankfurt pe Main, Germania.

Utilizatorii website-ului CERS pot folosi în mod liber informaţiile obţinute direct de pe acesta, sub rezerva respectării următoarelor condiţii:

  1. distribuirea sau reproducerea acestor informaţii trebuie să se facă cu exactitate, iar CERS trebuie menţionat ca sursă a informaţiilor;
  2. atunci când informaţiile sunt incluse în documente destinate comercializării (indiferent de suport), persoanele fizice sau juridice care publică aceste informaţii trebuie să informeze cumpărătorii, atât înainte de a plăti vreun abonament sau comision, cât și ori de câte ori accesează informaţiile preluate de pe website-ul CERS, că aceste informaţii pot fi obţinute gratuit prin intermediul website-ului CERS;
  3. modificarea informaţiilor de către utilizator (de exemplu, prin ajustarea sezonieră a datelor statistice sau calculul ritmurilor de creștere) trebuie menţionată în mod explicit;
  4. atunci când se face trimitere la website-ul CERS de pe website-uri comerciale sau în scopuri promoţionale, website-ul CERS trebuie să se încarce în întreaga fereastră de navigare (respectiv acesta nu trebuie să apară în cadrul unui alt website).

Cu titlu de excepţie de la regula menţionată anterior, orice reproducere, publicare sau reimprimare, parţială sau integrală, sub forma unor publicaţii distincte (în variantă tipărită sau electronică) a documentelor care poartă numele autorilor este permisă numai cu autorizarea prealabilă scrisă și explicită din partea CERS sau a autorilor.

Utilizarea denumirii și a logourilor

CERS și BCE doresc să sublinieze că nu pot fi trase la răspundere pentru situaţiile în care denumirea, logoul sau adresa CERS sunt utilizate în mod abuziv pentru a înșela publicul. Orice persoană care vede sau intră în posesia unor documente suspecte, care fac trimitere la CERS sau despre care se pretinde că ar proveni de la CERS, are obligaţia de a alerta imediat autorităţile locale responsabile cu aplicarea legii sau de a consulta membrii relevanți ai CERS la nivel naţional.