Menu

Vastuuvapaus- ja tekijänoikeuslausekkeet

Vastuuvapauslauseke

Näiden Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) verkkosivujen ylläpidosta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP). Verkkosivujensa avulla EJRK helpottaa tiedonsaantia toiminnastaan. Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. EKP ja EJRK eivät kuitenkaan vastaa näiden verkkosivujen sisältämästä aineistosta.

Verkkosivuilla oleva aineisto

  • on yleisluonteista, eikä sitä ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön tarpeisiin
  • sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joihin EKP ja EJRK eivät voi vaikuttaa ja joiden sisällöstä EKP ja EJRK eivät vastaa
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

Näillä verkkosivuilla julkaistavat tiedot perustuvat EKP:n ja EJRK:n luotettavina pitämiin lähteisiin, mutta EKP ja EJRK eivät vastaa millään tavoin mahdollisista menetyksistä, jos jokin taho käyttää näitä tietoja päätöstensä perusteena tai tekee tai jättää tekemättä jotakin julkaistun materiaalin perusteella. Erityisesti EKP ja EJRK eivät vastaa millään tavoin mahdollisista taloudellisista menetyksistä, välillisistä menetyksistä tai vahingoista tai seurausvahingoista, kuten minkäänlaisesta liiketoiminnan vähentymisestä tai saamatta jääneestä tuotosta, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tietojen julkaisemiseen tai esimerkiksi julkaisutiheyteen EJRK:n verkkosivuilla tai siihen, miten joku näitä tietoja käyttää.

Näillä verkkosivuilla olevien asiakirjojen ja muiden tietojen ei voida taata olevan virallisesti hyväksyttyjen tekstien täydellisiä toisintoja. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja EJRK:n säädöksiä sekä muita EJRK:n julkaisemia EJRK:n asiakirjoja ja/tai tietoja voidaan pitää autenttisina.

EJRK pyrkii pitämään teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat mahdollisimman vähäisinä. Se ei kuitenkaan voi taata, ettei verkkosivuilla tarjottavan palvelun toiminnassa ilmenisi teknisistä häiriöistä aiheutuvia katkoksia tai muita ongelmia. EJRK ja EKP eivät vastaa ongelmista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen tai niihin linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EJRK:n ja EKP:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa niiden vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa.

Näiden verkkosivujen tai niiden osien käyttäjien katsotaan hyväksyneen edellä esitetyt vastuunrajoitukset.
 

Tekijänoikeuslauseke

Tekijänoikeus näiden verkkosivujen koko sisältöön: Euroopan järjestelmäriskikomitea, c/o Euroopan keskuspankki (Frankfurt am Main, Saksa).

EJRK:n verkkosivuilta suoraan saatuja tietoja saa jäljempänä esitettyä poikkeusta lukuun ottamatta käyttää vapaasti, jollei seuraavista ehdoista muuta johdu.

  1. Jos tietoja levitetään eteenpäin tai jäljennetään, se tulee tehdä tarkasti, ja EJRK tulee tällöin mainita tietojen lähteenä.
  2. Jos tietoja liitetään myytäviksi tarkoitettuihin asiakirjoihin (levitystavasta riippumatta), tiedot julkaisevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava ostajille, että kyseiset tiedot ovat saatavissa ilmaiseksi EJRK:n verkkosivuilta, ennen kuin ostajat maksavat tilaus- tai käyttömaksun ja joka kerta, kun ostajat hakevat EJRK:n verkkosivuilta otettuja tietoja.
  3. Jos käyttäjä muuntelee tietoja (esimerkiksi tilastotietojen puhdistaminen kausivaihtelusta tai kasvuvauhtien laskeminen), tästä tulee aina olla nimenomainen maininta kyseisten tietojen yhteydessä.
  4. Jos EJRK:n verkkosivut linkitetään liiketoimintaan tai markkinointiin liittyviin verkkosivustoihin, EJRK:n sivujen tulee latautuessaan täyttää selaimen ikkuna kokonaan (eli ne eivät saa avautua osana linkittäjän sivustoa).

Poikkeuksena edellä esitetystä sellaisia asiakirjoja, joissa mainitaan niiden kirjoittajan nimi tai kirjoittajien nimet, ei saa jäljentää, julkaista tai painaa uudelleen kokonaan tai osittain eri julkaisuna, olipa se sitten painetussa muodossa tai verkkojulkaisuna, ellei tähän ole pyydetty nimenomaista kirjallista lupaa EJRK:lta tai asiakirjan kirjoittajalta tai kirjoittajilta.
 

Nimien ja logojen käyttäminen

EKP ja EJRK painottavat, että niiden ei voida katsoa olevan vastuussa, jos EJRK:n nimeä, logoa tai osoitetta käytetään petollisessa tarkoituksessa väärin suuren yleisön harhaanjohtamiseksi. Sellaisia henkilöitä suuren yleisön keskuudessa, jotka näkevät tai saavat haltuunsa epäilyttäviä asiakirjoja, joissa viitataan EJRK:hon tai joiden väitetään olevan lähtöisin EJRK:sta, pyydetään ilmoittamaan asiasta välittömästi paikallisille lainvalvontaviranomaisille tai kysymään neuvoa asianomaisilta kansallisilta EJRK:n jäseniltä.