Menu

Felelősségi nyilatkozat és szerzői jogvédelem

Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Központi Bank (EKB) ezt az internetes honlapot az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) részére tartja fenn. A honlap segítségével még alaposabb tájékoztatást kívánunk a nagyközönségnek nyújtani az ERKT tevékenységéről. Célunk aktuális, pontos információk közzététele. Ugyanakkor az ERKT és az EKB nem vállal felelősséget vagy kártérítési kötelezettséget az említett honlapon közzétett anyagokért.

A közölt anyagok:

  • általános jellegűek, tehát közzétételükkel nem szándékozunk sem egyének, sem szervezetek konkrét körülményeivel foglalkozni;
  • alkalomadtán olyan külső honlapokra hivatkoznak, amelyek fölött az EKB-nak és az ERKT-nek nincs befolyása, és amelyekért így semmi felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai és jogi tanácsnak.

Jóllehet az oldalon közzétett információk az ERKT és az EKB által megbízhatónak vélt forrásokon alapulnak, a két intézmény nem vállal felelősséget és kötelezettséget valamely félnek a publikált adatokra támaszkodó döntése, cselekvése vagy cselekvéstől való tartózkodása kapcsán elszenvedett veszteségéért. Konkrétabban, az ERKT nem vállal felelősséget és kártérítési kötelezettséget semmilyen gazdasági veszteségért, közvetett vagy következményi veszteségért vagy kárért, beleértve korlátozás nélkül az olyan üzlet- és haszonvesztést, amely az információk ERKT általi közzétételének közvetlen vagy közvetett következménye, beleértve a közzététel gyakoriságát és az információ valamely személy általi felhasználását.

Megjegyzendő, hogy az internetes honlapon közzétett dokumentumok és egyéb tájékoztatás esetében nem garantált, hogy pontosan megfelelnek a hivatalos szövegeknek. Az ERKT jogi eszközei csak az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent formában, egyéb dokumentációi és adatai pedig csak az ERKT által kibocsátott formában számítanak autentikusnak.

A technikai hibákból eredő fennakadások minimalizálása érdekében megteszünk minden tőlünk telhetőt. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni, hogy a szolgáltatásban nem lesz semmilyen fennakadás vagy egyéb probléma. Az ERKT és az EKB nem vállal felelősséget az említett honlap vagy egyéb rajta hivatkozott külső honlap igénybevételéből eredő problémákért.

Jelen felelősségi nyilatkozatnak nem az a célja, hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok által előírtakkal ellentétesen korlátozzuk az ERKT és az EKB kártérítési felelősségét, vagy hogy mentesítsük őket olyan ügyekben, amelyek alól az országos jogszabályok értelmében nem vonhatók ki.

Amennyiben valaki belép az említett weboldal bármely részébe, úgy tekintjük, hogy elfogadta a fent leírtakat.

Szerzői jogvédelem

Szerzői jogvédelem © a weboldal teljes tartalmára vonatkozóan: Európai Rendszerkockázati Testület, c/o Európai Központi Bank, Frankfurt am Main, Németország.

Az ERKT weboldalának felhasználói a következő feltételekkel és kivétellel szabadon felhasználhatják a közvetlenül az oldalról származó információkat:

  1. Amennyiben az említett információkat tovább terjesztik vagy sokszorosítják, kötelesek azokat helyesen közölni, és az ERKT-t mint idézett forrást megjelölni.
  2. Amennyiben az információk (adathordozótól függetlenül) értékesítésre szánt dokumentumba kerülnek, a kiadásért felelős természetes vagy jogi személy köteles a vevőt tájékoztatni az előfizetési vagy egyéb díj beszedése előtt, illetve minden alkalommal, amikor a vevő az ERKT weboldaláról származó információt vesz igénybe, hogy az adatok az ERKT weboldaláról ingyenesen is beszerezhetők.
  3. Amennyiben a felhasználó az adatokat (pl. statisztikák szezonális kiigazításával, növekedési ütem számításával) módosítja, ezt egyértelműen közölnie kell.
  4. Amennyiben valamilyen vállalati weboldalról vagy reklám céljából illesztenek be az ERKT honlapjára vezető hivatkozást, a keresőablakban kizárólag az ERKT-honlap jeleníthető meg (azaz nem keretezheti más honlap).

A fentiek alól kivételt képez a szerző(k) nevét feltüntető dokumentumok teljes vagy részleges sokszorosítása, publikációja vagy újranyomtatása más kiadványban, akár nyomtatott, akár elektronikus formátumban, ilyenkor ugyanis kérni kell az ERKT vagy a szerző(k) egyértelmű, előzetes írásbeli engedélyét.

A név és az emblémák használata

Az ERKT és az EKB továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy nem vállal kártérítési felelősséget az olyan esetekért, amelyekben valaki az ERKT nevével, emblémájával vagy címével a nyilvánosság megtévesztésének céljából visszaél. Amennyiben a nyilvánosság tagja olyan kétes eredetű dokumentációba nyer betekintést, amely az ERKT-re hivatkozik, vagy állítólagosan tőle származik, ezt haladéktalanul jelentenie kell a területileg illetékes bűnüldöző szervnek, vagy az adott országbeli ERKT-tagokhoz kell fordulnia.