Menu

Izjava o ograničenju odgovornosti i autorska prava

Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska središnja banka (ESB) održava ove mrežne stranice za Europski odbor za sistemske rizike (ESRB). Svrha ovih mrežnih stranica je unaprijediti informiranje javnosti o aktivnostima ESRB‑a. Naš cilj je održavati ove informacije pravodobnima i točnima. Međutim, ESRB i ESB ne prihvaćaju odgovornost u vezi sa sadržajem ovih stranica.

Sadržaj ovih mrežnih stranica:

  • predstavlja općenite informacije i nije namijenjen rješavanju specifičnih pitanja bilo koje fizičke ili pravne osobe
  • ponekad je povezan s vanjskim mrežnim stranicama nad kojima ESRB i ESB nemaju kontrolu i za koje ESRB i ESB ne preuzimaju odgovornost
  • ne predstavlja stručni ili pravni savjet.

Iako su informacije objavljene na ovim mrežnim stranicama utemeljene na izvorima koje ESRB i ESB smatraju pouzdanim, ESRB i ESB ne preuzimaju odgovornost za bilo kakav gubitak u vezi s bilo kojom odlukom koja je donesena ili radnjom ili propuštanjem radnje od strane bilo koje osobe koja se pouzdala u takvu objavu. Posebice, ESRB i ESB ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za bilo kakav gospodarski gubitak ili neposredan ili posredan gubitak ili štetu uključujući, bez ograničenja, gubitak posla ili dobiti, koji je neposredna ili posredna posljedica objave ili je u vezi s objavom od strane ESRB‑a, uključujući učestalost takvih objava, ili je posljedica upotrebe informacija od strane bilo koje osobe.

Napominjemo da nije zajamčeno da dokumenti ili druge informacije dostupne na ovim mrežnim stranicama točno prenose službeno donesene akte. Vjerodostojnim se smatraju samo pravni instrumenti ESRB‑a objavljeni u Službenom listu Europske unije te ostali dokumenti i/ili podatci ESRB‑a koje je objavio ESRB.

Cilj je svesti na najmanju moguću mjeru poremećaje nastale zbog tehničkih pogrešaka. Međutim, ESB ne može jamčiti da ova usluga neće biti prekinuta ili na drugi način pogođena takvim problemima. ESRB i ESB ne preuzimaju odgovornost u odnosu na bilo koji problem koji se pojavi kao posljedica upotrebe ovih mrežnih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih mrežnih stranica.

Ova izjava o ograničenju odgovornosti nema namjeru ograničiti odgovornost ESRB‑a i ESB‑a u suprotnosti s bilo kojim uvjetima utvrđenim mjerodavnim nacionalnim pravom ili isključiti odgovornost ESRB‑a i ESB‑a za pitanja koja se ne mogu isključiti na temelju tog mjerodavnog prava.

Smatra se da je korisnik prihvatio naprijed navedeno ako pristupi bilo kojem dijelu ovih mrežnih stranica.

Autorska prava

Autorska prava © na cjelokupnom sadržaju ovih mrežnih stranica: Europski odbor za sistemske rizike, Europska središnja banka, Frankfurt na Majni, Njemačka.

Korisnici mrežnih stranica ESRB‑a mogu se besplatno koristiti informacijama dostupnim na navedenim stranicama pod niže navedenim uvjetima i uz niže navedene iznimke:

  1. ako se takve informacije prenose ili umnažaju, moraju biti točne, uz navođenje ESRB‑a kao njihovog izvora
  2. ako je takva informacija sadržana u dokumentima koji se prodaju (neovisno o mediju na kojem se nalaze), fizička ili pravna osoba koja objavljuje informaciju mora obavijestiti kupce, prije plaćanja narudžbe ili bilo kakve naknade i pri svakom pristupu informaciji dobivenoj s mrežnih stranica ESRB‑a, da se ta informacija može besplatno dobiti s mrežnih stranica ESRB‑a
  3. ako korisnik preinači informaciju (npr. sezonskom prilagodbom statističkih podataka, obračunom stopa rasta) to se mora izričito navesti
  4. ako se veza na mrežne stranice ESRB‑a uspostavlja s poslovnih stranica ili u promotivne svrhe, mrežna stranica ESRB‑a mora biti jedini element prozora preglednika (odnosno ne smije se pojaviti u okviru drugih mrežnih stranica).

Iznimno od naprijed navedenog, svaka reprodukcija, objavljivanje ili ponovno tiskanje, u cijelosti ili djelomično, dokumenata koji nose naziv njihovih autora u obliku različitih publikacija (bilo tiskanih bilo izrađenih elektronički), dozvoljena je jedino s izričitim prethodnim pisanim odobrenjem ESRB‑a ili autora.

Upotreba naziva i logotipa

ESRB i ESB napominju da se ne mogu smatrati odgovornim ako se naziv ESRB‑a, logotipi ili adresa zloupotrebljavaju prilikom poduzimanja prijevarnih radnji usmjerenih protiv građanstva. Ako neka osoba primijeti ili zaprimi sumnjivu dokumentaciju koja upućuje na ESRB ili navodno potječe od ESRB‑a o tome treba odmah obavijestiti lokalna tijela nadležna za kazneni progon ili zatražiti savjet nadležnih nacionalnih članova ESRB‑a.