Skydd av personuppgifter

Integritetsskyddspolicy för personuppgifter och e-post

ESRB har åtagit sig att skydda användarnas personliga integritet. ESRB bearbetar dina personliga uppgifter bara för de ändamål som beskrivs nedan och lämnar inte ut dem för marknadsföringsändamål.

Alla personliga uppgifter bearbetas i linje med förordning (EG) nr 45/2001 och ECB:s regler för IT-säkerhet och konfidentialitet.

Förordning (EG) nr 45/2001

Vilken information samlar ESRB in genom denna webbplats?

Information som registreras av ECB:s servrar

Cookies – Cookies är små filer som en webbplatsserver skickar till webbläsaren på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Cookies hjälper oss att spara användarpreferenser och, på aggregerad bas, följa trender.

Logginformation – Servrar registrerar automatiskt information som din webbläsare sänder när du besöker en webbplats. Dessa servrar kan innehålla information som datum och tid för ditt besök, din IP-adress, typ av webbläsare, dess språk, skärmstorlek och en eller flera cookies som identifierar din webbläsare. Den information som ESRB samlar in används bara för att sammanställa statistik över användningen av denna webbplats.

Information som registreras av andra servrar

Google Analytics – Denna webbplats använder Google Analytics, en extern tjänst för att få statistik om användningen av webbplatsen. Den logginformation som ECB:s servrar samlar in sänds även till servrar som drivs av Google och används för att ge ESRB aggregerad statistik om antalet besök, användarmönster och sökningar på denna webbplats.

Google har en egen personuppgiftspolicy. Google följer Privacy Shields sekretessprinciper som har utarbetats av USA:s handelsdepartement i samråd med Europeiska kommissionen för att uppfylla adekvat standard för personuppgiftsskydd.

Google Analytics
Googles sekretesspolicy
Privacy Shield certification

Du kan avstå från att använda Google Analytics cookies genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Personlig information som överförs via webbplatsen eller e-post

Man kan kontakta ESRB via e-postadresserna på denna webbplats, och även via elektroniska tjänster som t.ex. ECB:s system för rekrytering online, där vi behöver personlig information för att kunna ge dig de tjänster du begär.

ECB:s system för rekrytering online

Hur skyddar ESRB dina uppgifter?

Informationen på denna webbplats omfattas av ett system för skydd av personuppgifter samt av bestämmelser om skydd av personlig e-post.

Rättslig bas – Skyddet för enskilda då unionens institutioner och organ behandlar personuppgifter grundas på förordning (EG) nr 45/2001. ESRB behandlar personuppgifter i enlighet med denna förordning.

Uppgiftsskyddsombud – Vid ESRB finns det ett uppgiftsskyddsombud som kontrollerar att bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001 tillämpas och ger råd till de registeransvariga om hur de ska fullgöra sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen).

Europeiska datatillsynsmannen ska agera som oberoende tillsynsmyndighet för alla unionens institutioner och organ (se artiklarna 41-45 i förordning (EG) nr 45/2001).

Elektroniska tjänster – För alla enskilda elektroniska tjänster som ESRB erbjuder bestämmer en registeransvarig ändamålet med och hur hanteringen av insamlade personuppgifter ska ske och säkerställer att de följer integritetspolicyn.

E-post – Dina personliga uppgifter samlas endast in för att kunna besvara ditt e-postmeddelande. Om du har några frågor om hur ditt e-postmeddelande och dina personuppgifter hanteras går det bra att skicka dem tillsammans med meddelandet.

Rekrytering – Information om datasäkerhet när det gäller hantering av personuppgifter i samband med rekryteringar finns på rekryteringsdelen av ECB:s webbplats.

Europeiska datatillsynsmannen