Protecția datelor

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal și a poștei electronice

CERS se angajează să protejeze viaţa privată a utilizatorilor. Datele personale sunt prelucrate numai în scopurile descrise mai jos, fără a fi divulgate în scopuri comerciale.

Toate informaţiile personale sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu normele de confidenţialitate și de securitate a sistemelor informatice ale BCE.

Regulamentul (CE) nr. 45/2001

Ce informaţii colectează CERS prin intermediul acestui website?

Informaţii înregistrate de serverele BCE

Module cookie – Modulele cookie reprezintă fișiere mici de date, transmise de serverul unui website programului de navigare pe internet instalat în calculatorul dumneavoastră. Programul de navigare va informa serverul în momentul în care vizitaţi din nou website-ul respectiv. Modulele cookie ne ajută să stocăm preferinţele utilizatorilor și să urmărim tendinţele de utilizare sub forma unor date agregate.

Informaţii înregistrate de jurnalul serverului (log information) – Serverele înregistrează automat informaţiile pe care programul dumneavoastră de navigare pe internet le transmite ori de câte ori vizitaţi un website. În aceste jurnale ale serverelor pot apărea informaţii precum data și ora la care aţi vizitat website-ul, adresa dumneavoastră IP (Internet Protocol), precum și tipul, limba și dimensiunea ecranului programului de navigare pe internet și unul sau mai multe module cookie care ajută la identificarea acestuia. Informaţiile colectate de CERS sunt utilizate numai pentru elaborarea de statistici agregate privind utilizarea acestui website.

Informaţii înregistrate de servere terţe

Google Analytics – Acest website utilizează serviciul extern Google Analytics pentru a obţine date statistice privind utilizarea sa. Informaţiile colectate de jurnalele serverelor BCE sunt transmise și serverelor administrate de Google și sunt utilizate pentru a furniza CERS date statistice agregate privind numărul de vizite prin intermediul programului de navigare pe internet, tiparele de utilizare și căutările efectuate pe acest website.

Google are propria politică de confidențialitate. Acesta autocertifică faptul că asigură conformitatea cu cadrul „Privacy Shield” UE-SUA, elaborat de Departamentul de Comerţ al SUA, în consultare cu Comisia Europeană, în vederea respectării standardului european de „conformitate” privind protecţia vieţii private.

Google Analytics
Politica de confidențialitate a Google
Certificarea Privacy Shield 

Puteți refuza utilizarea modulelor cookie Google Analytics prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informaţii personale comunicate prin intermediul website-ului sau prin poșta electronică

Pentru a contacta CERS, puteţi utiliza adresele de poștă electronică indicate pe acest website, dar și alte servicii electronice, cum ar fi sistemul online de recrutare al BCE, în care trebuie să completaţi datele personale pentru a vi se putea oferi serviciile pe care le solicitaţi.

Sistemul online de recrutare al BCE

Cum protejează CERS informaţiile dumneavoastră personale?

Informaţiile care apar pe acest website fac obiectul unui sistem de protecţie a datelor cu caracter personal și al unei politici de confidențialitate a poștei electronice.

Temeiul juridic – Politica privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora de către instituţiile și organele Uniunii are la bază dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001. CERS prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu acest regulament.

Responsabilul cu protecţia datelor – În cadrul CERS, responsabilul cu protecţia datelor asigură aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și oferă consultanţă operatorilor de date pentru îndeplinirea atribuţiilor acestora (a se vedea articolul 24 din regulament).

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor are calitatea de autoritate de supraveghere independentă pentru toate instituţiile și organele Uniunii [a se vedea articolele 41-45 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Serviciile electronice – Pentru fiecare serviciu electronic specific oferit de CERS, un operator de date determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal încredinţate și asigură respectarea politicii de protecţie a vieţii private.

Poșta electronică – Sunt colectate numai datele personale necesare pentru transmiterea unui răspuns. Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea mesajului dumneavoastră electronic și, implicit, a datelor cu caracter personal aferente, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul transmis.

Website-ul destinat recrutării de personal – Informaţii specifice de protecţie a datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea recrutării pot fi găsite pe paginile dedicate carierei ale website-ului BCE.

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor