Защита на данните

Политика относно неприкосновеността на личните данни и на имейла

EССР зачита правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот. Той обработва Вашите лични данни единствено за описаните по-долу цели и не ги разкрива за търговски цели.

Всяка лична информация се обработва в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001 и с правилата на ЕЦБ за информационно-технологична сигурност и поверителност.

Регламент (ЕО) № 45/2001

Каква информация събира ЕССР чрез този уебсайт?

Информация, записвана от сървърите на ЕЦБ

Бисквитки (сookies): Това са малки фрагменти от данни, изпращани от уебсървър към браузъра на Вашия компютър. Браузърът уведомява сървъра при следващото Ви свързване с този конкретен уебсайт. Бисквитките ни помагат да съхраним предпочитанията на потребителите и да проследим потребителските тенденции на обща основа.

Сървърни записи на информация (log information): При свързване с уебсайт сървърите автоматично записват информация, изпращана от Вашия браузър. В тези сървърни записи може да се включва информация като датата и часът на Вашето посещение, IP-адресът Ви, видът на браузъра, езикът на браузъра, големината на екрана на браузъра, както и една или повече бисквитки, идентифициращи Вашия браузър. Събираната от ЕССР информация се използва единствено за съставяне на статистика на обща основа за използването на този уебсайт.

Информация, записвана от сървъри на трети страни

Google анализ (Google Analytics): Този уебсайт използва Google анализ (външна услуга) за получаване на статистически данни за използването на уебсайта. Събраните от сървърите на ЕЦБ записи на информация се изпращат и до сървърите на Google и те се използват, за да се предоставят на ЕССР съвкупни статистически данни за броя на посещенията според вида на браузъра, потребителските модели и извършените на този уебсайт търсения.

Google има собствена политика по отношение на неприкосновеността на личния живот. Google едностранно удостоверява, че спазва рамката на ЕС и САЩ за сферата на неприкосновеност (Privacy Shield), която Министерството на търговията на Съединените щати разработи съвместно с Европейската комисия, за да изпълни европейския стандарт за „адекватна защита“ на личния живот.

Google Analytics
Политика на Google относно неприкосновеността на личния живот
Сертификат Privacy Shield 

Можете да откажете използването на бисквитки на Google Анализ, като изтеглите и инсталирате добавката на браузър за деактивиране на Google Анализ.

Лични данни, изпратени чрез уебсайта или по имейл

Освен чрез посочените на този уебсайт имейл адреси, можете да се свържете с ЕССР и чрез електронни услуги, като например онлайн системата за набиране на персонал на ЕЦБ, където изискваме личните Ви данни, за да предоставим исканите от Вас услуги.

Онлайн система на ЕЦБ за набиране на персонал

Как ЕССР защитава и пази Вашата информация

Информацията на този уебсайт е защитена от система от мерки за защита на личните данни и от политиката относно неприкосновеността на електронната поща.

Правно основание: Политиката относно защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни от институциите и органите на Съюза се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001. ЕССР обработва личните данни в съответствие с този регламент.

Длъжностно лице за защита на данните: В ЕССР длъжностното лице за защита на данните съблюдава за прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 и съветва контролиращите органи по изпълнението на техните задължения (вж. член 24 от регламента).

Европейският надзорен орган по защита на данните действа като независим надзорен орган за всички институции и органи на Съюза (вж. членове 41–45 от Регламент (EО) № 45/2001).

Електронни услуги: За всяка определена електронна услуга, предлагана от ЕССР, администратор на данни определя целта на и средствата за обработката на предоставените лични данни и съблюдава за нейното съответствие с политиката за неприкосновеност на личния живот.

Имейли: Вашите лични данни се събират единствено до степента, необходима за изпращането на отговор. Ако имате въпроси, свързани с обработката на Вашия имейл и свързаните с него лични данни, можете да ги включите в съобщението си.

Уебсайт за набиране на персонал: Конкретна информация за защита на данните във връзка с обработката на лични данни за целите на набирането на персонал е публикувана на специализираните страници за набиране на персонал на уебсайта на ЕЦБ.

Европейски надзорен орган по защита на данните