Databeskyttelse

Brug af navn og logoer

ESRB og ECB ønsker at understrege, at de ikke kan drages til ansvar, hvis ESRB's navn, logo eller adresse misbruges i sammenhænge, der har til formål at føre offentligheden bag lyset. Hvis du ser eller modtager dokumenter af tvivlsom oprindelse, der henviser til eller angiveligt kommer fra ESRB, bedes du øjeblikkeligt kontakte det lokale politi eller søge råd hos de relevante nationale medlemmer af ESRB.

Politik om beskyttelse af personoplysninger og e-mails

ESRB har indført en politik om beskyttelse af privatlivets fred og behandler kun personoplysninger til de formål, som er beskrevet nedenfor. ESRB videregiver ikke disse oplysninger til brug for markedsføring.

Alle personoplysninger anvendes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 og ECB's regler for IT-sikkerhed og fortrolighed.

Forordning (EF) nr. 45/2001

Hvilke informationer indsamler ESRB via dette websted?

Information, som registreres af ECB's servere

Cookies – Cookies er små datafiler, som sendes fra en webserver til browseren på din computer. Browseren underretter serveren, næste gang du besøger det pågældende websted. Cookies hjælper os med, på aggregeret basis, at lagre oplysninger om brugerpræferencer og undersøge brugsmønstre.

Log-information – Servere registrerer automatisk information, som din browser sender, når du besøger et websted. Disse serverlogs kan indeholde oplysninger om fx dato og tidspunkt for besøget, din IP-adresse, browsertype og -sprog, skærmstørrelse samt en eller flere cookies, som identificerer din browser. Den information, som ECB indsamler, anvendes udelukkende til at udarbejde statistik, på aggregeret basis, om anvendelsen af dette websted.

Information registreret af tredjepartsservere

Google Analytics – Dette websted anvender Google Analytics, en ekstern tjeneste, til at samle statistik om brugen af webstedet. Log-information, som indsamles af ECB's servere, sendes også til servere, som drives af Google, og anvendes til at opstille aggregeret statistik om antallet af browserbesøg, brugsmønstre og søgninger på dette websted.

Google har sin egen privatlivspolitik. Google selvcertificerer sin overholdelse af principperne bag databeskyttelsesskjoldet mellem EU og USA (EU-US Privacy Shield), som det amerikanske handelsministerium har udviklet i samråd med Europa-Kommissionen for at leve op til den europæiske norm for "tilstrækkelig" beskyttelse af personoplysninger.

Google Analytics
Google's privatlivspolitik
Privacy Shield Certification

Du kan fravælge brugen af Google Analytics cookies ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Personoplysninger, som videresendes via webstedet eller e-mail

Ud over at kontakte ESRB via e-mailadresser, som opgives her på webstedet, er det også muligt at kontakte ESRB via elektroniske tjenester som fx ECB's online rekrutteringssystem, hvor personlige oplysninger er nødvendige, for at vi kan yde den tjeneste, der bedes om.

ECB's online rekrutteringssystem

Hvordan beskytter og sikrer ESRB dine oplysninger?

Oplysningerne på dette websted er sikret af et system til beskyttelse af personoplysninger og en politik for e-mailsikkerhed.

Juridisk grundlag – Politikken til beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU-institutionerne og -organerne er baseret på forordning (EF) nr. 45/2001. ESRB's behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med denne forordning.

Databeskyttelsesansvarlig – Internt i ESRB sikrer den databeskyttelsesansvarlige, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001 anvendes, og rådgiver de dataregisteransvarlige om, hvordan de opfylder deres forpligtelser (se forordningens artikel 24).

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fungerer som uafhængig kontrolmyndighed for alle EU-institutioner og -organer (se artikel 41-45 i forordning (EF) nr. 45/2001).

Elektroniske tjenester – For hver af de specifikke elektroniske tjenester, som ESRB tilbyder, fastsætter en dataregisteransvarlig formålet med og midlerne til at behandle de personoplysninger, som opgives, og sikrer, at behandlingen overholder politikken om beskyttelse af personoplysninger og e-mails.

E-mails – Personoplysninger indsamles kun i det omfang, det er nødvendigt for at svare. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål om behandlingen af din e-mail og personoplysninger i tilknytning hertil i din meddelelse.

Jobansøgere – Særlig information om databeskyttelse i forbindelse med behandlingen af jobansøgeres personoplysninger kan findes på ECB's særlige websted med stillingsopslag.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse