Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů a e-mailové komunikace

ESRB respektuje soukromí uživatelů. Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely uvedené níže a nepředá je jiným subjektům k využití pro marketingové účely.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 a s pravidly ECB pro bezpečnost a mlčenlivost v oblasti informačních technologií.

Nařízení (ES) č. 45/2001

Jaké informace ESRB prostřednictvím těchto internetových stránek shromažďuje?

Informace zaznamenávané na serverech ECB

Cookies – Cookies jsou malé informační soubory vytvářené webovým serverem a ukládané na vašem počítači prostřednictvím prohlížeče.. Když se později vrátíte na stejné internetové stránky, prohlížeč o této skutečnosti server informuje. Díky cookies je možné uchovávat nastavení jednotlivých uživatelů a sledovat v kumulované podobě uživatelské trendy.

Záznamy – Na serverech se automaticky zaznamenávají informace, které zasílá Váš prohlížeč, když navštívíte jakékoli internetové stránky. Mezi tyto informace zaznamenávané na serveru patří například datum a čas vaší návštěvy, vaše adresa internetového protokolu, druh prohlížeče, jeho jazyk a velikost okna prohlížeče a jedna či více cookies, které umožňují váš prohlížeč identifikovat. Informace, které ESRB shromažďuje, slouží výhradně k sestavování statistiky o návštěvnosti těchto stránek, a to v kumulované podobě.

Informace zaznamenávané na serverech třetích stran

Analýzy společnosti Google – tyto internetové stránky využívají k sestavování statistik o návštěvnosti stránek externí službu analýz Google Analytics. Záznamy pocházející od serverů ECB se zasílají rovněž na servery provozované společností Google, aby tak ESRB mohla získávat kumulované statistické údaje o počtu návštěv realizovaných prohlížeči, o vzorcích pohybu uživatele po těchto internetových stránkách a vyhledávání prováděném na těchto stránkách.

Společnost Google má své vlastní zásady ochrany soukromí. Autocertifikuje dodržování rámce štítu EU a USA na ochranu soukromí („Privacy Shield“), který po konzultacích s Evropskou komisí připravilo Ministerstvo obchodu USA, aby společnost splnila evropskou normu odpovídající úrovně ochrany soukromí.

Analýzy Google Analytics
Zásady společnosti Google v oblasti ochrany soukromí
Certifikace v souvislosti se štítem na ochranu soukromí 

Pokud chcete odmítnout používání cookies od Google Analytics, stáhněte a nainstalujte si doplněk Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Osobní informace sdělované prostřednictvím internetových stránek nebo elektronické pošty

Kromě možnosti kontaktovat ESRB prostřednictvím e-mailových adres uvedených na těchto stránkách se na nás můžete obrátit pomocí elektronických služeb, jako je např. online náborový systém ECB, v němž je získání vašich osobních údajů nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu.

Online náborový systém ECB

Jak ESRB chrání a zabezpečuje vaše údaje?

Na informace na těchto stránkách se vztahuje systém záruk ochrany osobních údajů a zásady ochrany soukromí e-mailové korespondence.

Právní východisko – Zásady ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů orgány a institucemi Unie vycházejí z nařízení (ES) č. 45/2001. ESRB zpracovává osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Inspektor ochrany údajů – v rámci ESRB inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby byla uplatňována ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001, a poskytuje poradenství správcům údajů při plnění jejich povinností (viz článek 24 nařízení).

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán dohledu pro všechny orgány a instituce Unie (viz články 41 až 45 nařízení (ES) č. 45/2001).

Elektronické služby – v případě každé konkrétní elektronické služby, kterou ESRB nabízí, určí správce údajů, za jakým účelem a jakým způsobem budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány, a dále zajistí, aby vše probíhalo v souladu se zásadami ochrany soukromí.

Elektronická pošta – v aše osobní údaje jsou shromažďovány pouze v rozsahu nezbytném pro zaslání odpovědi. Případné dotazy z oblasti zpracovávání vašich e-mailových zpráv a souvisejících osobních údajů rádi zodpovíme.

Náborové internetové stránky – Informace o ochraně údajů, které se specificky týkají nakládání s osobními údaji pro účely náboru zaměstnanců, naleznete na samostatných internetových stránkách ECB věnovaných profesní dráze.

Evropský inspektor ochrany údajů