Gegevensbescherming

Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens en e-mailberichten

Het ESRB hecht veel belang aan bescherming van de privacy van gebruikers. Het gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder omschreven doeleinden; uw gegevens worden niet bekendgemaakt voor marketingdoeleinden.

Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt conform Verordening (EG) Nr. 45/2001 en de door de ECB gehanteerde regels betreffende IT-veiligheid en vertrouwelijkheid.

Verordening (EG) Nr. 45/2001

Welke informatie verzamelt het ESRB via deze website?

Informatie die wordt opgeslagen op de servers van de ECB

Cookies – Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een website-server naar de browser van uw computer worden verzonden. Wanneer u die bepaalde website een volgende keer bezoekt, wordt dit door de browser aan de server doorgegeven. Cookies helpen ons om, op geaggregeerde basis, gebruikersvoorkeuren op te slaan en trends in het gebruik te volgen.

Loggegevens – Servers slaan automatisch gegevens op die uw browser verstuurt telkens wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw Internet Protocol-adres, het type browser dat u gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en één of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. De informatie die het ESRB verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om, op geaggregeerde basis, statistieken te compileren over het gebruik van deze website.

Informatie verzameld door derdenservers

Google Analytics – Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een externe dienst, om statistieken over het gebruik van de website te verkrijgen. De loggegevens die worden verzameld door de servers van de ECB worden tevens naar door Google beheerde servers gestuurd, en worden gebruikt om het ESRB te voorzien van geaggregeerde statistieken over het aantal browserbezoeken, gebruikspatronen, en op deze website uitgevoerde zoekacties.

Google heeft haar eigen privacybeleid. Google garandeert zelf dat zij zich houdt aan het door de EU en de VS gehanteerde ‘Privacy Shield’-kader dat het Amerikaanse ministerie van Handel in samenwerking met de Europese Commissie heeft ontwikkeld teneinde te voldoen aan de adequaatheidsnorm voor privacybescherming.

Google Analytics
Google's Privacybeleid
Privacy Shield-certificering 

U kunt het gebruik van Google Analytics-cookies weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en te installeren.

Persoonsgegevens die via de website of per e-mail worden gecommuniceerd

Naast het contact opnemen met het ESRB via de e-mailadressen die op deze website worden getoond, kunt u tevens met ons in contact treden via elektronische diensten zoals het ECB online-wervingssysteem, waarbij uw persoonsgegevens zijn vereist om ons in staat te stellen u de diensten te verlenen waarom u verzoekt.

Het online-wervingssysteem van de ECB

Hoe beschermt en waarborgt het ESRB uw gegevens?

Voor de informatie op deze website geldt een stelsel van waarborgen voor persoonsgegevens en een privacybeleid ten aanzien van e-mailberichten.

Wettelijke basis – Het beleid betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de Unie-instellingen en -organen is gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 45/2001. Het ESRB verwerkt persoonsgegevens conform deze Verordening.

Data Protection Officer (Functionaris voor gegevensbescherming) – Binnen het ESRB waarborgt de Functionaris voor gegevensbescherming dat de bepalingen van Verordening (EG) Nr. 45/2001 worden toegepast en adviseert hij de voor de verwerking van gegevens verantwoordelijken bij het voldoen aan hun verplichtingen (zie artikel 24 van de Verordening).

De European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming) treedt op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit voor alle Unie-instellingen en -organen (zie artikel 41 tot en met 45 van de Verordening (EG) Nr. 45/2001).

Elektronische diensten – Ten aanzien van elke specifieke elektronische dienst die door het ESRB wordt aangeboden, bepaalt een voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke het doel en de wijze van de verwerking van verstuurde persoonsgegevens en ziet hij erop toe dat deze verwerking strookt met het privacybeleid.

E-mailberichten – Uw persoonsgegevens worden alleen vergaard voor zover die nodig zijn om te kunnen antwoorden. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw e-mailbericht en de daarmee verband houdende persoonsgegevens, vragen wij u deze in uw bericht op te nemen.

Wervingswebsite – Specifieke gegevensbeschermingsinformatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden kan worden gevonden op de speciale carrièrepagina’s van de website van de ECB.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming