Ochrona danych

Ochrona danych osobowych i prywatności poczty elektronicznej

ERRS dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników. Ich dane osobowe przetwarza się wyłącznie w celach wymienionych poniżej i nie udostępnia do celów marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 oraz z zasadami EBC dotyczącymi bezpieczeństwa komputerowego i poufności.

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001

Jakie informacje ERRS pobiera przez swoją stronę internetową?

Informacje zapisywane przez serwery EBC

Ciasteczka (ang. cookies) – Są to niewielkie porcje danych wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej użytkownika, która będzie informować serwer o kolejnych wizytach na danej stronie. Ciasteczka ułatwiają przechowywanie zbiorczych danych dotyczących preferencji użytkowników i monitorowanie tendencji w użytkowaniu strony.

Log – Każdorazowo przy wejściu na stronę internetową przeglądarka użytkownika przesyła informacje, które są automatycznie zapisywane na serwerze. Informacje te mogą na przykład zawierać datę i godzinę wizyty na stronie, adres protokołu internetowego użytkownika, typ, język i rozmiar okna przeglądarki internetowej oraz ciasteczka identyfikujące przeglądarkę. Informacje zbierane przez ERRS wykorzystywane są wyłącznie do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących użytkowania jej strony internetowej.

Informacje zapisywane przez serwery osób trzecich

Google Analytics – Na tej stronie internetowej wykorzystywana jest zewnętrzna usługa Google Analytics, umożliwiająca pozyskiwanie statystyk korzystania ze strony. Informacje z logu gromadzone na serwerach EBC są również przesyłane do serwerów Google w celu uzyskania przez ERRS zbiorczych statystyk liczby odsłon tej strony, sposobu poruszania się po niej i dokonanych wyszukiwań.

Google prowadzi własną politykę prywatności i deklaruje, że przestrzega zasad amerykańsko-unijnego porozumienia „Privacy Shield”, opracowanych przez Departament Handlu USA w uzgodnieniu z Komisją Europejską w celu spełnienia europejskich wymogów dotyczących adekwatności ochrony danych osobowych.

Google Analytics
Polityka prywatności Google
Certyfikat „Privacy Shield” 

Ciasteczka Google Analytics można zablokować. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Dane osobowe przekazywane za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej

Z ERRS można się kontaktować nie tylko za pomocą adresów e-mail podanych na tej stronie, lecz także przez serwisy elektroniczne, np. internetowy system rekrutacyjny EBC, w których skorzystanie z żądanej usługi wymaga podania danych osobowych.

Internetowy system rekrutacyjny EBC

Ochrona i zabezpieczanie danych osobowych użytkowników przez ERRS

Informacje znajdujące się na stronie internetowej ERRS są objęte systemem ochrony danych osobowych i polityką prywatności poczty elektronicznej.

Podstawa prawna – Podstawę prawną polityki ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy unijne stanowi rozporządzenie (WE) nr 45/2001. ERRS przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Inspektor ochrony danych – ERRS zatrudnia inspektora ochrony danych, który zapewnia stosowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania obowiązków w tym zakresie (art. 24 tego rozporządzenia).

Europejski Inspektor Ochrony Danych – Jest to niezależny organ pełniący funkcje doradcze wobec wszystkich instytucji i organów Unii (art. 41–45 rozporządzenia (WE) nr 45/2001).

Serwisy elektroniczne – Dla każdej usługi elektronicznej świadczonej przez ERRS administrator danych określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zapewnia zgodność serwisu z polityką ochrony prywatności.

Poczta elektroniczna – Dane osobowe użytkownika wykorzystuje się tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego udzielenie odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania adresu e-mail i odnośnych danych osobowych można dodać w treści wiadomości.

System rekrutacyjny – Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji znajdują się w serwisie EBC na wydzielonej stronie dotyczącej możliwości pracy w EBC.

Europejski Inspektor Ochrony Danych