Tietosuojalauseke

Henkilötietoja ja sähköpostia koskeva yksityisyyden suoja

EJRK on sitoutunut suojaamaan verkkosivujensa käyttäjien yksityisyyttä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan alla mainituissa tarkoituksissa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asetuksen (EY) N:o 45/2001 sekä EKP:n tietoturvaa ja luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

Asetus (EY) N:o 45/2001

Millaisia tietoja EJRK kerää näillä verkkosivuilla?

EKP:n palvelimille tallentuvat tiedot

Evästeet – Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkopalvelimet luovat käyttäjien tietokoneille. Palvelin saa verkkoselaimelta tiedon, kun sama käyttäjä palaa sivustolle. Evästeiden avulla käyttäjien valinnat säilyvät ja palvelimen käyttäjämääriä voidaan seurata.

Lokitiedot – Kävijän tullessa verkkosivuille selaimen lähettämät tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimille. Lokitiedosto sisältää yleensä kävijän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyntiajankohdan, selaimessa käytetyn ikkunan koon sekä evästeet selaimen tunnistusta varten. Lokitiedostojen pohjalta EJRK kokoaa tilastoja verkkosivujen käytöstä, eikä yksittäisten käyttäjien tietoja tarkastella erikseen.

Muiden palvelimien tallentamat tiedot

Google Analytics – Näillä verkkosivuilla hyödynnetään Google Analytics ‑palvelua, joka kokoaa tilastoja verkkosivujen käytöstä. EKP:n palvelimien lähettämät tiedot päätyvät myös Googlen palvelimille, ja niiden pohjalta kootaan EJRK:lle tilastoja käyttäjämääristä, yleisistä käyttäjätottumuksista sekä sivuilla suoritetuista hauista.

Googlella on oma tietosuojakäytäntö. Google ilmoittaa olevansa mukana EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield ‑ohjelmassa, jonka Yhdysvaltain kauppaministeriö on kehittänyt Euroopan komission avustuksella. Tavoitteena on eurooppalaisittain ”riittävä” tietosuoja.

Google Analytics
Googlen tietosuojakäyäntö
Privacy Shield -ohjelma 

Voit estää Google Analyticsin evästeiden käytön lataamalla ja asentamalla selaimeen Google Analytics Opt-out Browser Add-on-lisäosan.

Verkkosivuilla tai sähköpostitse annetut henkilötiedot

EJRK:hon voi ottaa yhteyttä näillä verkkosivuilla annettujen sähköpostiosoitteiden kautta tai käyttämällä sähköisiä palveluja, kuten EKP:n sähköistä rekrytointijärjestelmää, joissa tarvitaan kävijän henkilötietoja pyydetyn palvelun toimittamista varten.

EKP:n sähköinen rekrytointijärjestelmä

Miten EJRK suojaa verkkosivujen käyttäjiä koskevat tiedot?

Tiedot näillä verkkosivuilla kuuluvat henkilötietojen suojajärjestelmän ja sähköpostin tietosuojan piiriin.

Oikeusperusta – Yksilöiden suojelu unionin toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu asetukseen (EY) N:o 45/2001. EJRK käsittelee henkilötietoja asetuksen mukaisesti.

Tietosuojasta vastaava henkilö – EJRK:n sisällä tietosuojasta vastaava henkilö varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä noudatetaan, ja ohjaa rekisterinpitäjiä näiden velvollisuuksien täyttämisessä (ks. asetuksen artikla 24).

Kaikkien unionin toimielinten ja elinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen (EY) N:o 45/2001 artiklat 41–45).

E-palvelut – rekisterinpitäjä määrittää jokaisen EJRK:n tarjoaman e-palvelun osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot sekä varmistaa, että e-palvelu on tietosuojaperiaatteiden mukainen.

Sähköposti – Viestien lähettäjien henkilötiedoista kerätään vain ne tiedot, joita tarvitaan sähköpostiin vastattaessa. Kysymykset sähköpostin tai siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä voi liittää viestiin.

Rekrytointisivut – Tietosuojasta erityisesti rekrytointiin liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä on saatavissa tietoa EKP:n verkkosivujen työpaikkoja koskevasta osiosta (”Careers”).

Euroopan tietosuojavaltuutettu