Duomenų apsauga

Asmens duomenų ir elektroninio pašto privatumo politika

ESRV yra įsipareigojęs užtikrinti vartotojų privatumą. Jis tvarko jūsų asmens duomenis tik toliau nurodytiems tikslams; rinkodaros tikslams jūsų asmens duomenys nenaudojami.

Visi asmens duomenys tvarkomi kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 ir ECB IT saugumo ir konfidencialumo taisyklėse.

Reglamentas (EB) Nr. 45/2001

Kokią informaciją ESRV renka per šią interneto svetainę?

ECB serveriuose užregistruota informacija

Slapukai. Slapukai – tai nedideli duomenų paketai, kuriuos interneto svetainės serveris siunčia į jūsų kompiuterio naršyklę. Naršyklė perduoda serveriui, kai kitą kartą apsilankote toje pačioje interneto svetainėje. Slapukai mums padeda registruoti vartotojo dažniausiai lankomus puslapius ir sekti bendras vartojimo tendencijas.

Registruojama informacija. Serveriai automatiškai registruoja informaciją, kurią jiems atsiunčia naršyklė, kai tik apsilankote interneto svetainėje. Šiuose serverių įrašų žurnaluose gali būti ir tokia informacija, kaip jūsų apsilankymo data ir laikas, jūsų internetinio protokolo adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, naršyklės ekrano dydis ir vienas ar daugiau slapukų, atpažįstančių jūsų naršyklę. ESRV surinkta informacija naudojama tik bendriems statistiniams duomenims apie naudojimąsi šia interneto svetaine kaupti.

Trečiųjų šalių serverių užrašyta informacija

„Google Analytics“. Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – išorinę paslaugą statistiniams duomenims apie naudojimąsi interneto svetaine gauti. ECB serveriuose surinkta registruojama informacija taip pat siunčiama ir į „Google“ serverius; ji naudojama teikti ESRV bendrus statistinius duomenis apie apsilankymų naršyklėje skaičių, naudojimo tendencijas ir šioje interneto svetainėje vykdytą paiešką.

„Google“ turi savo privatumo politiką. „Google“ pati įvertina, kaip laikomasi ES ir JAV „Privacy Shield“ sistemos. Ją JAV prekybos departamentas sukūrė konsultuodamasis su Europos Komisija, kad atitiktų Europos asmens duomenų apsaugos „pakankamumo“ standartą.

„Google Analytics“
„Google“ privatumo politika
„Privacy Shield“ sertifikavimas

Jeigu nenorite naudoti „Google Analytics“ slapukų, parsisiųskite ir naršyklėje įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo plėtinį.

Per interneto svetainę ar elektroniniu paštu perduodami asmens duomenys

Į ESRV galite kreiptis ne tik šioje interneto svetainėje nurodytais elektroninio pašto adresais, bet ir naudodamiesi mūsų elektroninėmis paslaugomis, pavyzdžiui, ECB internetine įdarbinimo sistema. Joje turite nurodyti savo asmens duomenis, kad galėtume suteikti jūsų prašomas paslaugas.

ECB internetinė įdarbinimo sistema

Kaip ESRV saugo jūsų informaciją?

Šioje interneto svetainėje pateikiamai informacijai taikoma asmens duomenų apsaugos priemonių sistema ir elektroninio pašto privatumo politika.

Teisinis pagrindas. Asmenų apsaugos politika Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis yra pagrįsta Reglamentu (EB) Nr. 45/2001. ESRV tvarko asmens duomenis vadovaudamasis šiuo reglamentu.

Duomenų apsaugos pareigūnas. ESRV duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatų ir pataria duomenų valdytojams, kaip jie turi atlikti savo pareigas (žr. reglamento 24 straipsnį).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija visoms Sąjungos institucijoms ir įstaigoms (žr. Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41–45 straipsnius).

Elektroninės paslaugos. Kiekvienos konkrečios elektroninės ESRV paslaugos atveju duomenų valdytojas nustato pateiktų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones ir užtikrina, kad būtų laikomasi privatumo politikos.

Elektroniniai laiškai. Renkami tik tie jūsų asmens duomenys, kurių reikia, kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausą. Jei turite klausimų dėl savo elektroninio laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami klauskite savo laiške.

Įdarbinimo interneto svetainė. Konkrečią informaciją apie duomenų apsaugą tvarkant asmens duomenis įdarbinimo tikslais rasite ECB interneto svetainėje karjerai skirtuose puslapiuose.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Įsidarbinimo galimybės