Zaštita podataka

Zaštita osobnih podataka i elektroničke pošte

ESRB je obveznik zaštite osobnih podataka korisnika. ESRB obrađuje osobne podatke samo za niže navedene svrhe i ne prosljeđuje ih trećim osobama u marketinške svrhe.

Sa svim osobnim podatcima postupa se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 i pravilima ESB‑a o informatičkoj sigurnosti i povjerljivosti.

Uredba (EZ) br. 45/2001

Koje informacije ESRB prikuplja na ovim mrežnim stranicama?

Informacije koje se bilježe na serverima ESB‑a

Kolačići: kolačići su male datoteke s podatcima poslane s mrežnog servera pregledniku na vašem računalu. Preglednik izvještava server kada sljedeći put posjetite iste mrežne stranice. Kolačići omogućuju ESRB‑u da pohrani sklonosti i slijedi trendove korištenja mrežnim stranicama na agregiranoj osnovi.

Informacije o prijavi: server automatski bilježi podatke koje vaš preglednik šalje svaki put kad posjetite mrežne stranice. Ti zapisi servera mogu uključivati informacije kao što su datum i vrijeme posjeta mrežnim stranicama, vašu IP-adresu (Internet Protocol address), vrstu i jezik preglednika, veličinu zaslona preglednika te jedan kolačić ili više njih koji prepoznaju vaš preglednik. Informacije koje ESRB prikuplja upotrebljavaju se isključivo za prikupljanje statističkih podataka o korištenju ovim mrežnim stranicama na agregiranoj osnovi.

Informacije koje se bilježe na serverima trećih osoba

Google analiza (Google Analytics): mrežne stranice ESRB‑a koriste se vanjskom uslugom Google Analytics kako bi prikupile statističke podatke o upotrebi mrežnih stranica. Informacije o prijavi koje prikupljaju serveri ESB‑a također se šalju serverima kojima upravlja Google i upotrebljavaju se za dostavu ESRB‑u agregiranih statističkih podataka o broju posjeta, obrascima upotrebe i pretraživanjima obavljenim na ovim mrežnim stranicama.

Google ima svoju politiku privatnosti. Google sam potvrđuje sukladnost sa sustavom zaštite privatnosti koji je Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država razvilo u suradnji s Europskom komisijom kako bi udovoljilo standardima »prikladnosti« za zaštitu osobnih podataka (Privacy Shield).

Google Analytics
Politika privatnosti Googlea
Privacy Shield certification

Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač Google Analytics Opt-out.

Osobne informacije prenesene putem mrežnih stranica ili elektroničkom poštom

S ESRB-om je moguće kontaktirati putem e-adrese navedene na ovim mrežnim stranicama ali i putem elektroničkih usluga kao što je sustav za zapošljavanje ESB‑a dostupan na mrežnim stranicama, za koje se traže osobni podatci kako bi se korisnicima mogla pružiti tražena usluga.

Sustav za zapošljavanje ESB‑a dostupan na mrežnim stranicama

Kako ESRB štiti i osigurava vaše informacije?

Informacije na ovim mrežnim stranicama podvrgnute su sustavu zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti elektroničke pošte.

Pravna osnova: zaštita pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka u institucijama i tijelima Unije temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001. ESRB obrađuje osobne podatke u skladu s tom Uredbom.

Službenik za zaštitu podataka: službenik za zaštitu podataka osoba je koja unutar ESRB‑a osigurava primjenu Uredbe (EZ) br. 45/2001 te savjetuje voditelje obrade podataka o ispunjavanju njihovih zadaća (vidi članak 24. Uredbe).

Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao neovisno nadzorno tijelo za sve institucije i tijela Unije (vidi članke 41. do 45. Uredbe (EZ) br. 45/2001).

Elektroničke usluge: za svaku elektroničku uslugu koju nudi ESRB voditelj obrade podataka određuje svrhu i sredstva obrade dostavljenih podataka i osigurava da su u skladu s politikom zaštite osobnih podataka.

Elektronička pošta: vaši osobni podatci prikupljaju se samo u mjeri potrebnoj za davanje odgovora. Ako imate bilo kakva pitanja o postupanju s vašom elektroničkom poštom i povezanim osobnim podatcima, slobodno ih uključite u svoju poruku.

Mrežne stranice povezane sa zapošljavanjem: specifični podatci o zaštiti podataka koji se tiču postupanja s osobnim podatcima u vezi sa zapošljavanjem mogu se pronaći na posebnim mrežnim stranicama ESB‑a povezanima sa zapošljavanjem.

Europski nadzornik za zaštitu podataka