Andmekaitse

Isikuandmete ja e-posti puutumatuse põhimõte

ESRN kohustub kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. ESRN kasutab teie isikuandmeid üksnes järgnevalt kirjeldatud otstarbeks ning ei edasta neid turustuse eesmärkidel.

Kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 ning EKP infotehnoloogia konfidentsiaalsust ja turvalisust käsitlevate eeskirjadega.

Määrus (EÜ) nr 45/2001

Millist teavet ESRN oma veebilehe kaudu kogub?

EKP serverite talletatav teave

Küpsised – väikesed andmefailid, mille veebilehitseja talletab arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad veebilehitsejal teid järgmisel külastusel ära tunda. Samuti aitavad need salvestada kasutajaeelistusi ning koostada koondstatistikat veebilehe kasutamise kohta.

Logiteave – serverid salvestavad automaatselt teavet, mida veebilehitsejad saadavad külastatavate veebilehtede kohta. Logiteave võib näiteks hõlmata külastuse kuupäeva ja aega, IP-aadressi, veebilehitseja tüüpi, keelt ja suurust ning küpsiseid, mis tunnevad ära teie veebilehitseja. Kogutavat teavet kasutatakse üksnes veebilehe kasutamist kajastava koondstatistika saamiseks.

Kolmandate osapoolte serverite talletatav teave

Google Analytics – siinne veebileht kasutab selle veebilehe külastamist kajastava statistika kogumiseks Google Analytics teenust. EKP serverite poolt kogutav teave edastatakse ka Google'i hallatavatele serveritele ning seda kasutatakse koondstatistika tegemiseks veebilehe külastuste arvu, kasutusviiside ja sooritatud otsingute kohta.

Google on sätestanud enda privaatsuspõhimõtted. Google järgib ELi ja USA programmi Privacy Shield, mille USA kaubandusdepartemang on välja arendanud koostöös Euroopa Komisjoniga, et tagada Euroopas kehtivate andmekaitse nõuete täitmine piisaval tasemel.

Google Analytics
Google's Privacy policy
Privacy Shield certification

Te võite keelduda Google Analyticsi küpsiste kasutamisest, laadides selleks alla ja paigaldades Google Analyticsi loobumist võimaldava brauserilisandi.

Veebilehe või e-posti kaudu edastatavad isikuandmed

ESRNiga saab ühendust võtta nii sellel veebilehel toodud e-posti aadressidel kui ka e-teenuste abil, kasutades näiteks EKP veebipõhist töölevõtmissüsteemi, kuhu tuleb märkida oma isikuandmed.

EKP veebipõhine töölevõtmissüsteem

Kuidas ESRN kaitseb teie andmeid?

Sellel veebilehel oleva teabe kohta kehtib isikuandmete kaitse ja e-posti puutumatuse põhimõte.

Õiguslik alus – üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides ja asutustes reguleerib määrus (EÜ) nr 45/2001. ESRN lähtub isikuandmete töötlemisel kõnealusest määrusest.

Andmekaitseametnik – EKPs kontrollib määruse (EÜ) nr 45/2001 sätete täitmist andmekaitseametnik, kes nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt määruse artikkel 24).

Kõigi ELi institutsioonide ja asutuste sõltumatuks järelevalveorganiks on Euroopa andmekaitseinspektor (vt määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklid 41 kuni 45).

E-teenused – kõigi ESRNi pakutavate e-teenuste puhul määrab vastutav töötleja kindlaks, mis eesmärkidel ja kuidas töödeldakse esitatud isikuandmeid, tagades andmekaitse põhimõtete järgimise.

E-kirjad – küsitakse ainult vastamiseks vajalikke isikuandmeid. Kui teil tekib küsimusi oma e-kirja või muude isikuandmete kasutamise kohta, esitage ka need oma kirjas.

Tööpakkumised – lähemat teavet isikuandmete käsitlemise ja kaitse kohta töölevõtmisel leiate EKP tööpakkumiste veebilehelt.

Euroopa andmekaitse inspektor