Adatvédelem

A személyes adatok és az e-mailben közölt adatok védelme

Az ERKT elkötelezett a felhasználói adatok védelme iránt, ezért csak az alább leírt célból dolgozza fel a felhasználók személyes adatait; marketing célokra nem teszi őket elérhetővé.

A személyes információkat a 45/2001/EK rendeletben, valamint az EKB informatikabiztonsági rendszerében előírt követelményekkel és a titoktartási szabályokkal összhangban dolgozzuk fel.

45/2001/EK rendelet

Milyen információkat gyűjt az ERKT ezen a weboldalon?

Az EKB szerverein rögzített információk

Süti (cookie) – az úgynevezett süti olyan rövid adatsor, amelyet valamely honlap szervere küld a számítógépünk böngészőjére. A böngésző értesíti a szervert, amikor legközelebb az adott honlapra látogatunk. A süti teszi lehetővé a felhasználói preferenciák tárolását és a felhasználói trendek aggregált szintű követését.

Naplóadatok – a szerverek automatikusan rögzítik a böngészőnk által elküldött adatokat, amikor az adott honlapra látogatunk. A szervernaplóban olyan adatok is szerepelnek, mint például a weboldal látogatásának napja és órája, a látogató IP-címe, a böngésző típusa, nyelve, képernyőmérete, valamint egy vagy több, a böngészőt azonosító süti. Az ERKT által gyűjtött adatok csak a weboldal használatára vonatkozó aggregált alapú statisztikák összeállítására szolgálnak.

A valamely harmadik félhez tartozó szerver által rögzített adatok

Google Analytics – ez a weboldal egy külső szolgáltató, a Google Analytics segítségével gyűjt a weboldal használatáról szóló statisztikákat. Az EKB szerverei által gyűjtött naplóadatokat is elküldik a Google által üzemeltetett szerverekre, aggregált statisztikákat biztosítva az ERKT-nak a böngészőlátogatások számáról, a felhasználói szokásokról és az oldalon végzett keresésekről.

A Google-nek önálló adatvédelmi előírásai vannak. Maga hitelesíti az EU és az USA Privacy Shield adatvédelmi rendszerének betartását; a rendszert az amerikai Kereskedelmi Minisztérium dolgozta ki az Európai Bizottsággal való konzultáció alapján a privátszféra védelmére vonatkozó európai „megfelelési” standard követése érdekében.

Google Analytics
A Google adatvédelmi irányelvei
Privacy Shield adatvédelmi rendszer 

A Google Analytics sütik alkalmazását a Google Analytics Opt-out Browser Add-on letöltésével és installálásával utasíthatja el.

Személyes adatok, amelyeket a honlapon vagy e-mailben közlünk

Azon túl, hogy a felhasználók a honlapon megadott e-mail címekre írva fel tudják venni a kapcsolatot az ERKT-vel, egyéb olyan elektronikus szolgáltatások, mint például az EKB online munkafelvételi rendszerén keresztül is elérhetnek bennünket, ahol a szolgáltatások igénybevételéhez néhány személyes adatra is szükségünk van.

Az EKB online munkaerő-felvételi rendszere

Hogyan védi és őrzi adatait az ERKT?

Az ezen a honlapon található információkra a személyes és az e-mailre vonatkozó adatvédelmi előírások vonatkoznak.

Jogi alap – az uniós intézmények és testületek általi személyes adatfeldolgozást illetően az egyén védelmére vonatkozó előírások a 45/2001/EK rendeleten alapulnak. Az ERKT ezt a rendeletet veszi figyelembe a személyes adatok feldolgozása során.

Adatvédelmi tisztviselő – az a személy, aki az ERKT-n belül a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazásáról gondoskodik, és az adatkezelőknek kötelezettségeik teljesítését illetően tanácsot nyújt (lásd a rendelet 24. cikkét).

Az európai adatvédelmi biztos az Európai Unió összes intézménye és testülete tekintetében a független felügyelet szerepét tölti be (lásd a 45/2001/EK rendelet 41-45. cikkeit).

Elektronikus szolgáltatások – az ERKT minden egyes elektronikus szolgáltatása esetében az adatkezelő meghatározza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik az adatvédelmi előírások betartásáról.

E-mail üzenet – személyes adatait csak a válaszhoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben bármilyen kérdése van az e-mail és személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük írja meg őket az üzenetben.

Munkaerő-felvétel weboldala – a munkaerő-felvételhez kapott személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi tájékoztatás az EKB karrieroldalain, a „Working for Europe” hivatkozás alatt olvasható.

Európai adatvédelmi biztos