Datu aizsardzība

Personas datu un e-pasta privātuma politika

ESRK apņēmusies aizsargāt lietotāju privātumu. ESRK veic Jūsu personas datu apstrādi tikai tālāk norādītajiem mērķiem un neizpauž tos mārketinga nolūkos.

Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un ECB IT drošības un konfidencialitātes noteikumiem.

Regula (EK) Nr. 45/2001

Kādu informāciju ESRK vāc, izmantojot šo interneta vietni?

ECB serveru reģistrētā informācija

Sīkdatnes – sīkdatnes ir mazas datnes, ko interneta serveris nosūta jūsu datora pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma ziņo serverim, kad jūs nākamo reizi apmeklējat attiecīgo interneta vietni. Sīkdatnes mums palīdz iegūt apkopotu informāciju par lietotāju vēlmēm un lietojuma tendencēm.

Žurnālu informācija – serveri automātiski reģistrē informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta katru reizi, kad apmeklējat kādu interneta vietni. Šie serveru žurnāli var ietver tādu informāciju kā, piemēram, apmeklējuma datumu un laiku, jūsu interneta protokola adresi, pārlūkprogrammas veidu, pārlūkprogrammas valodu, pārlūkprogrammas ekrāna izmērus un vienu vai vairākas sīkdatnes, kas identificē Jūsu pārlūkprogrammu. Savākto informāciju ESRK izmanto tikai apkopotu statistisko datu iegūšanai par mūsu interneta vietnes izmantošanu.

Informācija, ko reģistrē trešo pušu serveri

Google Analytics. ECB interneta vietne izmanto ārēju pakalpojumu Google Analytics, lai iegūtu statistiskos datus par savas interneta vietnes izmantošanu. ECB serveru apkopotā informācija tiek nosūtīta arī uz Google serveriem un izmantota, lai nodrošinātu ESRK apkopotus statistiskos datus par pārlūkprogrammu apmeklējumu skaitu, lietojuma tendencēm un šajā interneta vietnē veikto meklēšanu.

Google ir sava privātuma politika. Google sertificē savu atbilstību Eiropas Savienības un ASV privātuma vairoga (Privacy Shield) pamatnostādnēm, ko, konsultējoties ar Eiropas Komisiju, izstrādājis ASV Tirdzniecības departaments, lai izpildītu Eiropas privātuma aizsardzības pietiekamības standartu.

Google Analytics
Google privātuma politika
Privātuma vairoga sertifikācija 

Ja nevēlaties, lai tiktu izmantotas Google Analytics sīkdatnes, jūs varat lejuplādēt un instalēt Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīku.

Personas dati, kas tiek paziņoti, izmantojot interneta vietni vai e-pastu

Saziņai ar ESRK papildus šajā interneta vietnē norādītajām e-pasta adresēm jūs varat izmantot arī tādus elektroniskos pakalpojumus kā, piemēram, ECB tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēmu, kur nepieciešams ievadīt personas datus, lai mēs varētu sniegt pieprasīto pakalpojumu.

ECB tiešsaistes darbā pieņemšanas sistēma

Kā ESRK sargā jūsu informāciju?

Informāciju šajā interneta vietnē aizsargā personas datu aizsardzības sistēma un e-pasta privātuma politika.

Juridiskais pamats – fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās tiek balstīta uz Regulu (EK) Nr. 45/2001. ESRK apstrādā personas datus saskaņā ar šo regulu.

Datu aizsardzības inspektors – ESRK datu aizsardzības inspektors nodrošina, ka tiem piemēroti Regulas (EK) Nr. 45/2001 noteikumi, un konsultē par datu kontroli atbildīgās personas par viņu pienākumiem (sk. regulas 24. pantu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraugs darbojas kā visu Savienības iestāžu un struktūru neatkarīga uzraudzības iestāde (sk. Regulas (EK) Nr. 45/2001 41.–45. pantu).

Elektroniskie pakalpojumi – par datu kontroli atbildīgā persona attiecībā uz katru ESRK piedāvāto konkrēto elektronisko pakalpojumu nosaka iesniegto personas datu apstrādes mērķi un veidu un nodrošina atbilstību privātuma politikai.

E-pasti – Jūsu personas datus vāc tikai tādā apjomā, kas nodrošina atbildes sniegšanu. Ja Jums ir jautājumi par Jūsu e-pasta un saistīto personas datu apstrādi, lūdzam tos iekļaut nosūtītajā paziņojumā.

Darbā pieņemšanas interneta vietne – specifiska informācija par datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi darbā pieņemšanas vajadzībām atrodama ECB interneta vietnes īpašajā sadaļā, kas veltīta profesionālajai karjerai.

Eiropas Datu aizsardzības uzraugs