Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor ESRB

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. Zasedá v něm 15 odborníků, kteří disponují širokou škálou dovedností, zkušeností a odborných znalostí.

Výbor přispívá k veřejné diskusi o makroobezřetnostní politice zveřejňováním zpráv. V minulosti vyzval např. k důvěryhodnému řešení úpadkových situací, evropské unii kapitálových trhů a rozšířenému zveřejňování aktiv s vysokými emisemi uhlíku.

Výbor je odpovědný za publikační řadu ESRB Working Paper Series. Dále také uděluje mladým ekonomům výroční cenu Ieke van den Burgové za výzkum.

Členové výboru zasedají ve Frankfurtu nejméně jednou za čtvrt roku. Přispívají k celé řadě činností ESRB v oblasti obezřetnostní politiky a výzkumu, např. ve společných skupinách ASC-ATC pro stínové bankovnictví a propojenost.

Členové poradního vědeckého výboru (ASC) ESRB

Javier Suárez (předseda)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (místopředseda)
London Business School

Marco Pagano (místopředseda)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carlettiová
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
předseda MTS a EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabelová
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Vídeň (zastupuje poradní technický výbor)

Výzva k účasti nových členů

Pro členství v našem poradním vědeckém výboru (ASC) hledáme mezinárodní odborníky v oblasti makroobezřetnostní politiky a systémových rizik. Členové budou vybráni na základě své celkové způsobilosti a podle zkušeností z akademické oblasti či z jiných odvětví, zejména z malých a středních podniků, odborů, nebo jako zástupci poskytovatelů či uživatelů finančních služeb. Zaměstnanci institucí, z nichž své členy vybírá Generální rada ESRB, jsou však z možnosti podat přihlášku vyloučeni.

ESRB bude přihlášky vyhodnocovat na základě kritérií výběru. Řídící výbor provede vyhodnocení přihlášek a Generální radě navrhne uchazeče. Vybraní uchazeči budou jmenováni do ASC na čtyřleté obnovitelné období a budou podléhat povinnosti zachování služebního tajemství stanovené v článku 8 nařízení (EU) č. 1092/2010 a pravidlům zachování důvěrnosti informací. Vybraní uchazeči budou mít rovněž nárok na odměnu a náhradu výdajů spojených s jejich podílem na činnosti ASC. Uchazeči, kteří nebudou do ASC jmenováni a nebudou během výběru vyloučeni, zůstanou na seznamu náhradníků, který bude platný po dobu dvou let.

Zájemci mohou přihlášky podávat nejpozději do 23.59 SEČ 23. května 2018 na tuto e-mailovou adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Výzva k vyjádření zájmu

Formulář přihlášky