Cena Ieke van den Burgovej

Cena Ieke van den Burgovej

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) udeľuje každý rok cenu mladým akademikom za vynikajúci výskum na témy týkajúce sa úloh ESRB.

Cena sa udeľuje na pamiatku Ieke van den Burgovej, ktorá bola v rokoch 2011 až 2014 členkou prvého výboru ASC a v rokoch 1999 až 2009 poslankyňou Európskeho parlamentu. Ieke van den Burgová zastávala názor, že finančníctvo by malo slúžiť spoločnosti. V rovnakom duchu sa udeľuje aj táto cena.

Ročník 2017

Výzva na predloženie prác (Call for papers)

Ročník 2016

Ocenené práce

Finalisti

Ročník 2015

Ocenená práca

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérierová, Boris Vallée

Finalisti