Corporate governance en voorkeursprocedures

Corporate Governance

De Algemene Raad van het ESRB heeft de volgende code, regels en maatregelen aangenomen:

Gedragscode (Besluit ESRB/2011/3)
Reglement van orde (Besluit ESRB/2011) - geconsolideerde versie
Benoeming Data Protection Officer (Functionaris voor gegevensbescherming) (Besluit ESRB/2015/1)

De Algemene Raad van het ESRB heeft met ingang van 1 juni 2015 Barbara Eggl aangesteld als Data Protection Officer (DPO) van het Europees Comité voor Systeemrisico's.

Voorkeurspraktijken

Verklaring in verband met belangenconflict